Iratkozzon fel hírlevelünkre

2017. november

KIÁLLÍTÁS november 2.| csütörtök|18.30 óra Szófia - Első Evangélikus Egyház templomában (Szolunszka utca 49.)

А "SOLI DEO GLORIA – a magyar reformáció öt évszázada” című kiállítás megnyitója, Mester Sándor klasszikus gitárkoncertje

Mester Sándor gitárművész előadásában Mauro Giuliani, Fernando Sor, Carlos Seixas, Béla Bartók, Carlos Paredes, Verdes Anos, Agustín Barrios  műveit hallhatják.

A kiállítás Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma (KKM) Kulturális és Tudománydiplomáciai Államtitkárságának megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) közreműködésével készült.

 „A reformáció a XVI. század első negyedében német területeken, azzal egyidejűleg, de attól függetlenül Svájcban indul meg, tiltakozásul az egyház közvetítő szerepe, a bibliaellenes tanok, szokások, intézmények ellen. Szellemi hátterét részben a humanizmus megjelenése adja. Képviselőik legfőbb célja visszatérni a forrásokhoz, így a Bibliához. Megjelennek az első bibliafordítások, kialakul a bibliatudomány, amelynek legjelentősebb képviselője Rotterdami Erasmus. Szellemisége nagy hatással van kora gondolkodóira. Erasmus, ahogy kezdetben Luther is, a megújulást az egyház keretein belül képzeli el.

A reformáció Luther és Zwingli vezette mozgalma, amely csakhamar Európa számos országában teret nyer, 1529 óta nevezhető történeti hűséggel protestantizmusnak. Ebben az évben a speyeri birodalmi gyűlésen a reformáció hívei már nyíltan kiállnak a többségnek a kisebbség lelkiismerete feletti uralma ellen. E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni tiltakozásuk miatt nevezik protestánsoknak.

A reformáció irányzatainak szétválása vezet a protestáns egyházak létrejöttéhez. Közülük a mai napig az evangélikus és a református egyház a legjelentősebb.” (részlet a kiállításból)

Az esemény szervezői: Szófiai Magyar Nagykövetség Szófiai Magyar Intézete, Első Evangélikus Egyház, Bolgár Evangélikus Társaság a Zornica újság média támogatásával.

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap és a Reformáció Emlékbizottság támogatásával a Reformáció Emlékév keretében valósul meg.

 

KONFERENCIA november 3.| péntek| 17.00 óra Szófiai Magyar Intézet

HARMADIK NEMZETKÖZI JOGTUDOMÁNYI KONFERENCIA

A konferenciát Farkas Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Jog- és Politikatudományi Kara tanára nyitja meg.

Szervező: Szegedi Tudományegyetem Jog- és Politikatudományi Kara

Regisztráció: 9.00 óra

A Szegedi Tudományegyetem kezdeményezésére – a Szófiai Magyar Intézet és a Szófiai

Tudományegyetem közreműködésével - 2015-ben került először megrendezésre az I. Nemzetközi

Jogtudományi Konferencia. A konferencia alapvető célja az volt, hogy a két nemzet jogász szakemberei

között az egyébként már meglévő kapcsolatot mélyítsük, megismerjük az egyes szakterületek nemzeti sajátosságait. Az idei konferencia témája az EU direktívái.

 

KIÁLLÍTÁS november 8. | szerda | 13.00 óra Veliko Tirnovo – Szent Cirill és Metód Tudományegyetem, Rektorátus, Európa Aula

BAHGET ISZKANDER SZELLEMI JELENLÉTÜNK BULGÁRIÁBAN CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁSA MEGNYITÓJA

A kiállítást őexc. Balázsné Harangozó Tekla Magyarország nagykövete nyitja meg. A megnyitón jelen lesz dr. Hriszto Bondzsolov pofesszor, a Velikotirnovoi Egyetem rektora és Dimitrov Györgyi, a Szófiai Magyar Intézet igazgatója

Doncsev Toso, a kiállítás ötletgazdája és társszerzője, valamint Bahget Iszkander fotóművész és Bocskov Jordán, a kecskeméti Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2015. szeptember 28-a és október 11-e között gépkocsival bejárták a bulgáriai magyar vonatkozású helyszíneket Vidintől Szófiáig. Ennek a körútnak az eredménye a Szellemi jelenlétünk Bulgáriában című fotókiállítás, amely célja, hogy felelevenítse és tudatosítsa a magyar történelem és kultúra kiemelkedő személyiségei, Hunyadi, Kossuth, Kánitz Félix Fülöp és Nagy László hatását és befolyását a baráti Bulgária társadalomtörténetére.

Bahget Iszkander 1943-ban született El-Barazinban, Szíriában. 1967 óta él Magyarországon. Szakmáját tekintve mérnök, de elhivatottsága a fényképészet. 1968 óta foglalkozik fényképezéssel, szerepel országos csoportos és egyéni kiállításokon. Több mint 250 alkalommal állította ki képeit egyéni tárlatokon.

Főként fekete-fehér szociofotói, portréi, a sivatagi világgal kapcsolatos tájképei, a magyar irodalom és a képzőművészet több jeles képviselőjéről készült fotográfiái ismertek. Erősen foglalkoztatja az emberi filozófia, érzékenyen érintik az emberi sorsok.

A bulgáriai expedíció Várna, Rusze, Sumen és Szmoljan Önkormányzata segítésével valósult meg.

A kiállítás támogatói: Magyar Művészeti Akadémia, Magyar Nagykövetség – Szófiai Magyar Intézet, kecskeméti Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat.

 A kiállítás 2017. november 23-ig tekinthető meg.

 

IRODALOM november 13. | hétfő |14.30-17.30óra Szófiai Magyar Intézet

A MAGYAR NYELV NAPJA – november 13.

MIKSZÁTH KÁLMÁN SZÜLETÉSE 170. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Mikszáth Kálmán (1847., Szklabonya – 1910. Budapest) író, újságíró, képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A XIX. századi magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb elbeszélője. Annak az új korosztálynak a képviselője, amelynek már nincs közvetlen emléke a reformországgyűlések, a 48-as szabadságharc idejéről. Mikszáth iskoláit Rimaszombatban és Selmecbányán végezte, ahonnan 1868-ban Pestre került, ahol jogi tanulmányokat folytatott, de diplomát nem szerzett.  1878-ban Szegedre ment, és a Szegedi Naplónál helyezkedett el,  Ott aratta első írói sikereit: az 1879-es szegedi nagy árvíz és az ezután következő királyi biztosi korszak hálás témákkal szolgált neki. A Jó palócok és a Tót atyafiak novelláskötetek hozzák meg számára az írói sikert.

A SZENT PÉTER ESERNYŐJE c. film vetítése – 94 perc., magyar nyelven

A Szófiai Magyar Intézet és a Szófiai Tudományegyetem magyar szaka által Mikszáth Péri lányok szép hajáról című elbeszélése bolgárra fordítására meghirdetett műfordítói pályázat eredményhirdetése

A benyújtott pályázatokat a magyar szak hallgatói olvassák fel

 

KONFERENCIA november 13-14. | hétfő- kedd Ohridai Szent Kelemen Tudományegyetem, Rektorátus, Új konferencia terem

A PROTESTÁNS REFORMÁCIÓ ÖTSZÁZ ÉVE: TEOLÓGIAI ÉS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

November 13., hétfő, 9.00-18.00 óra

November 14., kedd, 9.00-18.00 óra

A konferencia célja szakértők, teológusok és történészek részvételével megemlékezni a Reformáció kezdetéről, áttekinteni annak európai nagyságrendjét, valamint a kontinensünkre gyakorolt hatását.

A konferencia magyar résztvevői Dr. Baráth Béla, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektor-helyettese, Dr. Gonda László, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanára

Részletes információt a konferencia honlapján találnak:

http://zornitsa.bg/500_Reformation_Conference_Program

A konferencia szervezői: Bolgár Evangélikus Társaság (a Zornica újság kiadója), Első Evangélikus Egyház (Szófia), Harta Egyesülés. A rendezvény társszervezője az szófiai Ohridai Szent Kelemen Tudományegyetem Szvetoszlav Ribolov egyetemi tanár vezetésével működő patrisztikus és bizánci vallási örökséget kutató központja.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap és a Reformáció Emlékbizottság támogatásával, a Szófiai Magyar Intézettel együttműködésben, a Reformáció Emlékév keretében valósul meg.

 

ZENE  november 14. | kedd | 19.00 óra Bolgár Építészmérnökök Klubja (BIAD), Rakovszki utca 108.

NÉPSZERŰ ÁRIÁK ÉS DALOK KÁLMÁN IMRE OPERETTJEIBŐL

Rada Toteva (szoprán), Sztefan Petkov (tenor) és Szvetoszlav Lazarov (zongora) előadásában

A BIAD koncertterem Zenés keddek programsorozata keretében

A Csárdáskirálynő Kálmán Imre legnépszerűbb operettje. 1914 tavaszán Leo Stein és Béla Jenbach azzal az ötlettel kereste fel Kálmán Imrét, hogy írni kellene egy történetet egy pesti orfeumi énekesnőről, akibe beleszeret egy trónörökös. Kálmánt megfogta az ötlet, és három héttel a találkozás után Stein és Jenbach átadta neki a szövegkönyvet (németül). Kálmán ekkor visszavonult egy kis üdülőhelyre, hogy nyugodtan dolgozhasson. Közben kitört a világháború, és Kálmán abbahagyta a komponálást: „Nem tudok zenét szerezni akkor, mikor… a frontokon egymást öli a világ.” Egyéves szünet után Lehár Ferenc tanácsára folytatta a munkát, és a Csárdáskirálynő bemutatójára Bécsben 1915-ben, a magyar bemutatásra 1916. november 3-án került sor. Berlinben két éven át naponta játszották az operettet. Bulgárában a Csárdáskirálynő első előadása 1918. december 5-én volt az újonnan épült Szabad Színházban, Szófiában.

A koncert a Szófiai Magyar Intézet, az ArtPanoráma folyóirat, az Alexander Szkrjabin Zeneművészeti Társaság, a Tudományos-Műszaki Szövetségek Társulata szervezésében valósul meg.

Meghívók a Magyar Intézetben, Jegyek az Eventim hálózatában és a helyszínen kaphatók

 

KIÁLLÍTÁS november 16. | csütörtök | 18.00 óra Szófia, Nemzeti Galéria – Cári Palota, Knyaz Alexander I. tér

A NAGYKÖVETSÉGEK MŰTÁRGYAI. V4-ES ORSZÁGOK

A kiállítást Szlava Ivanova, a Nemzeti Galéria igazgatója és őexc. Balázsné Harangozó Tekla Magyarország szófiai nagykövete nyitja meg.

A kiállítás koordinátora: Radoszveta Sztaneva művészettörténész

A közös kiállítás keretében magyar részről a Szófiai Nagykövetségen és a Szófiai Magyar Intézetben található festmények és képek kerülnek kiállításra.

A kiállítás szervezői: Szófiai Magyar Nagykövetség – Szófiai Magyar Intézet, Cseh Nagykövetség, Cseh Kulturális Központ, Lengyel Nagykövetség, Lengyel Kulturális Intézet, Szlovák Nagykövetség, Nemzeti Galéria

Magyarország részvétele a Balkankarpodem AD támogatásával valósul meg.

A kiállítás december 17-ig látogatható

 

ZENE november 17-20. | péntek-hétfő Szófia – Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia  

IX. LISZT-BARTÓK-KODÁLY ZONGORAVERSENY, SZÓFIA, 2017. NOVEMBER 17-20.

November 17-20., Nemzeti Zeneakadémia, II. és III. korcsoport meghallgatása

November 19., Nemzeti Zeneakadémia koncertterme – a zsűritagok koncertje

November 20., Nemzeti Zeneakadémia koncertterme – a díjak átadása, gálakoncert

A bolgár Kulturális Minisztérium védnöksége alatt megvalósuló Zongoraverseny IX. kiadásával Kodály Zoltánra a nagy magyar zeneszerzőre és pedagógusra emlékezünk születése 135. és halála 50. évfordulója alkalmából.

A nemzetközi zongoraverseny célja, hogy népszerűsítse a magyar klasszikusokat Bulgáriában és a szomszéd országokban.

A zongoraverseny szervezői: Szófiai Magyar Intézet, Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia, támogatói a Bolgár Köztársaság Kulturális Minisztériuma, Orange Factory Zeneművészeti Ház, Ljuba Encseva Alapítvány.

 

TUDOMÁNY november 21. | kedd | 10.00-12.00 óra Szófia – Ohridai Szent Kelemen Tudományegyetem, Carigradszko sossze út 3 ép.

II. MAGYARSÁGTUDOMÁNYI SZEMINÁRIUM: MAGYAR FILOLÓGIA OKTATÁSA KÜLFÖLDÖN

Vendégelőadó: Bedecs László (Baku, Azerbajdzsán) a szeminárium munkanyelve magyar

Bedecs László irodalomkritikus, a Szófiai Tudományegyetem korábbi magyar nyelvi lektora, jelenleg a Bakui Tudományegyetemen tanít magyar nyelvet.

A Balassi Intézet nemzetközi tevékenységének kiemelt területe a külföldi egyetemeken működő hungarológiai – más megnevezéssel magyarságtudományi – képzések támogatása. Világszerte több mint félszáz egyetemen lehet lektorátusi nyelvórák, egyetemi szakirányok és szakok keretei között magyar nyelvet tanulni és a magyar kultúráról ismereteket szerezni. A hagyományosan nyelvészeti, illetve filológiai profillal alapított szakok az utóbbi évtizedek igényeire reagálva új tudományterületek felé is nyitottak, interdiszciplináris szemléletük dominánsabbá vált, a finnugor tanszékek mellett egyre inkább közép-európai, társadalomtudományi, tranzitológiai képzést és kutatásokat kínáló intézetekben kapnak helyet. E változások következtében a Balassi Intézet szakmai kapcsolatrendszere is összetettebbé válik a hungarológiai képzést nyújtó külföldi egyetemekkel.

A vendégoktatók feladata, hogy a tantermi oktatás mellett kutatási projektekbe is bekapcsolódjanak, elősegítsék a magyar felsőoktatási intézményekkel történő kapcsolatépítést, hallgatóik magyarországi tanulmányútjait, és aktívan részt vegyenek a magyar kultúra megismertetésében, helyi kulturális programok szervezésében. A Balassi Intézet a külföldi hungarológiai képzéseket a Vendégoktatói Hálózat fenntartása mellett más módon is támogatja: Budapesten komplex magyar nyelvi és hungarológiai részképzést működtet, nyári egyetemet szervez, tananyagokat fejleszt, szakmai periodikák megjelenését támogatja, továbbképzéseket tart, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodáján keresztül magyarországi graduális, posztgraduális és kutatói ösztöndíjakat nyújt a külföldi magyar szakos hallgatók és hungarológus szakemberek számára.

 

IRODALOMnovember 21.| kedd| 18.00 óraSzófiai Magyar Intézet

A 2016-OS MŰFORDÍTÓI KONFERENCIA ELŐADÁSAIT TARTALMAZÓ, TALÁLKOZÁSI HELYEK. A BOLGÁRRA FORDÍTOTT MAGYAR KÖNYVEK OLVASATA CÍMŰ GYŰJTEMÉNY BEMUTATÓJA, összeállító Bedecs László, Paradigma Kiadó 2017

A kiadványt Bedecs László ismerteti

"A magyar irodalom jelenléte Bulgáriában - a műfordítási támogatások feltételeinek jelentős változása ellenére is - állandó és erőteljes a műfordítók áldozatos és magas szintű munkájának köszönhetően. Évente legkevesebb négy-öt magyar irodalmi alkotás jelenik meg a bolgár piacon, általában a legjobb szerzők legjobb művei, de többségük légüres térbe kerül, hiszen a szerzők neve és a könyvek címe önmagukban nem elégségesek. Ezért gondoltunk arra, hogy egy olyan bolgár nyelvű kiadványra van szükség, amely útbaigazításként szolgálna rövid, az érdeklődőknek szánt kritikai esszék formájában.

Első lépésként 2016. május 26-án rendeztünk egy bolgár-magyar konferenciát Szófiában, amelyen 15 neves magyar irodalomkritikus és bolgár műfordító vett részt. Jelen gyűjtemény az ott elhangzott előadásokat tartalmazza, valamint az elmúlt években bolgár nyelven megjelent magyar könyvek kritikai olvasatát. A felkért irodalmárok behatárolják az adott műnek a szerző munkásságában, a magyar irodalomban elfoglalt helyét, helyenként figyelmet fordítva a világirodalmi párhuzamokra is; ilyen módon válnak értelmezhetővé a bolgár nyelven megjelent könyv kontextusai és interpretatív keretei." (Bedecs László)

 

ZENE november 25. | szombat | 18.00 óra Szófia Studio 5

BALKAN JAZZ PROJECT – BORBÉLY MIHÁLY BALKÁNI TURNÉJA (SZÓFIA-SZKOPJE-BELGRÁD)

Mihály Borbély – szaxofon klarinét, tárogató, furulya

Mihály György – gitár, buzuki

Miklós Lukács – cimbalom

Krunoslav Agatic – akkordión

Balázs Horváth – nagybőgő

Hunor G. Szabó – ütőhangszerek

Balkán Jazz Project a Quartet B és a Vujicsics együttes közös koncertjei során alakult ki a nép- és világzene, a jazz és kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó, Artisjus, eMeRTON,

Lovagkereszt, Szabó Gábor és Liszt-díjas, a Vujicsics együttes tagjaként pedig megosztott Kossuth-díjat is elnyert Borbély Mihály vezetésével, hasonló szellemű és gondolkodású muzsikusok csatlakozásával. A két zenekart a sokoldalú fúvós személye köti össze, s eddigi nagysikerű koncertjeik bizonyították, hogy a Kárpát-medence, a Balkán és a jazz energiái könnyen gyűjthetők egy fókuszba. Koncertjeiken a népzene, jazz és világzene rajongói különleges élményre számíthatnak: erőteljes ritmusok, finoman áttetsző, lírai melódiák és fergeteges táncdallamok egyaránt megszólalnak. Első, „Live at Fonó feat. Theodosii Spassov” c. lemezük a Fonó gondozásában jelent meg.

További információ: http://mihalyborbely.hu/, jegyek: 10 lv. http://bjp.eventbrite.com/

A jegyek megvásárlása előtt ülőhelyek foglalhatók a 0887-934-335 telefonszámon (hétfőtől-péntekig 14.00 óra után)

A program a Szófiai Magyar Intézet, a Magyar Kulturális Alap és a Cseh Tamás Program támogatásával valósul meg.

 

FILM november 28. | kedd | 18.00 óra Szófiai Magyar Intézet

KINEDOK bemutatja a KÁIN GYERMEKEI című magyar-francia koprodukcióban készült filmet – Gerő Marcell rendező, 104 perc., 2014

A KÁIN GYERMEKEI című dokumentumfilm Monory Mész András 1985-ben Magyarországon készült Bebukottak című dokumentumfilmjének gyilkosságért elítélt fiatalkorú főszereplőinek felkutatására és megszólaltatására vállalkozik. E vállalkozás kiindulópontja az olthatatlan kíváncsiság - mi lesz a megbélyegzettel? Mi lesz azokból a fiúkból, akik kamaszkorukban embert öltek, egész fiatalságukat börtönben töltötték és legalább 25-28 évesek, amikor szabadulnak? Most, harminc évvel - több mint egy emberöltővel - később már tisztán látszik, milyen irányba kanyarodott az akkori kamaszok, mostanra meglett férfiak sorsa. Sors, bűn és örökség - Káin gyermekeinek szemén keresztül.

A KineDok egy teljesen új típusú nemzetközi közösség, egy egyedi filmklub és alternatív filmterjesztői platform, amely kapcsolatot teremt a kreatív dokumentumfilmek készítői és nézői között. 16 gondolatébresztő kelet- és közép-európai dokumentumfilmet vetítünk országonként több mint 25 rendkívüli helyszínen: Magyarországon, Bulgáriában, Csehországban, Szlovákiában, Romániában,

Horvátországban, Lengyelországban és Norvégiában. Olyan közösségi élmény megteremtése a cél, amely kilép a filmszínházak hagyományos falai közül.  

https://www.facebook.com/events/211613142667413/

A BELÉPÉS INGYENES!

A rendezvény a Szófiai Magyar Intézet támogatásával valósul meg.

 

MŰVÉSZET november 29. | szerda | 11.00 -13.00 óra, 15.00-17.00 óra  Ohridai Szent Kelemen Tudományegyetem, Rektorátus, 1 vagy 2 sz. Ülésterem

ELŐD ÁGNES SZOBRÁSZ, MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSAI

November 29., 11.00-13.00 óra Az előadás témája: A XX. század magyar  képzőművészeté-nekfőbb tendenciái. Az előadás nyelve angol, bolgár nyelvű összefoglalóval

Az előadó Kepes György életművének áttekintése révén mutatja be, hogy miként befolyásolta a természettudományos gondolkodásmód a XX. századi magyar képzőművészet irányait, formai megoldásait.  Az előadás gazdag gépanyaggal illusztrálva mutatja be Kepes György pályájának egyes korszakait, és kísérletet tesz arra, hogy feltárja, megmagyarázza az egyes alkotói korszakok és fontosabb művek elméleti hátterét is. Az előadó választása azért esett Kepes György munkásságára, mert úgy gondolja, hogy nemzetközi kontextusban is értelmezhető és értékelhető. Az előadás interdiszciplináris jellegű, nemcsak a szűk szakmai közönségnek szól, hanem mindazoknak, akik érdeklődnek a művészet iránt, vagy akiket érdekelnek a tudomány és  a képzőművészet  lehetséges kapcsolatai.

November 29., 15.00-17.00 óra Az előadás témája:A kortárs magyar képzőművészet tendenciái és a természettudományokkal való érintkezési pontjai. Az előadás nyelve angol, bolgár nyelvű összefoglalóval

Előd Ágnes a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatója. Tanít a Szobrász Tanszéken, az Intermédia Tanszéken, a Képzőművészet-elmélet Tanszéken és a Doktori Iskola keretében is. Doktori értekezésének témája a természettudomány és a képzőművészet kapcsolódási pontjai, érintkezési felületei. Nemzetközi kutatócsoportok tagja, fő kutatási területe a digitális szobrászati eszközök új alkalmazási lehetőségei. A magyar fejlesztésű Leonar3Do nevű virtuális valóság eszköz és a meglévő 3D szerkesztő szoftverek együttes alkalmazási lehetőségeit vizsgálja a szobrászat területén.

További részletek az alábbi hivatkozásokon találhatók:

Önéletrajza: http://www.mke.hu/node/29951/eletrajz

Kutatás, oktatás: http://www.mke.hu/node/29951/program

Publikációi: http://www.mke.hu/node/29951/publikaciok

Kiállításai: http://www.mke.hu/node/29951/kiallitasok

A rendezvény a Vendégoktatók a magyar kultúráért program keretében valósul meg. Az esemény szervezője Bandi Irén, Szófiai Tudományegyetem magyar nyelvi lektora.

 

 

A SZÓFIAI NAGYKÖVETSÉG SZÓFIAI MAGYAR INTÉZETE MAGYAR NYELVTANFOLYAMOT INDÍT KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK 2018. FEBRUÁRI KEZDETTEL

Atandíj:400 leva (120 tanóra), a tankönyveket külön meg kell venni

A tanfolyam helyszíne: Szófiai Magyar Intézet

A foglalkozások időpontja: a későbbiek során kerül egyeztetésre

Jelentkezés: a Szófiai Magyar Intézet titkárságán vagy e-mailben: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A tanfolyam időtartama: február – december (nyári szünettel július-augusztusban)

Szükséges csoportlétszám: 8 fő

Érdeklődni a Szófia Magyar Intézet titkárságán, a 02/987-23-07 telefonszámon lehet.

 

 

A MAGYAR INTÉZET NYITVATARTÁSI IDEJE (hétfő-péntek)

KIÁLLÍTÓTEREM – 10.00-18.00

TITKÁRSÁG (információ) – 9.30-17.30

KÖNYVTÁR – 9.30 – 17.30

 

Esetlegesprogramváltozásainkat a SzófiaiMagyarIntézethonlapjánközöljük: http://szofia.balassiintezet.hu

MagyarországSzófiaiNagykövetsége – SzófiaiMagyarIntézet

Szófia, 1000, Akszakov u. 16.

tel.: 02/987-23-07, 02/987-29-63 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
24
December
H K Sz Cs P Szo V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

Hirdetések