Iratkozzon fel hírlevelünkre

2017. július-augusztus

A MAGYAR NAGYKÖVETSÉG SZÓFIAI MAGYAR INTÉZETE

2017. JÚLIUS-AUGUSZTUS HAVI PROGRAM

 

KIÁLLÍTÁS  folytatás  Szófiai Magyar Intézet

SZÓFIAI FOTÓHÓNAP - 2017,  TÉMÁJA: ELLENTÉTEK

FISCHBEIN MÓNIKA NEMZETI CSENDÉLET CÍMŰ KIÁLLÍTÁSA

Fischbein Mónika 1977-ben született Budapesten, de 19-éves kora óta AZ Egyesült Királyságban él.  Itt végezte tanulmányait a Plymouth College of Art & Design, Central Saint Martins College of Art & Design és a Greenwich-i Egyetemeken. Jelenleg a Linköping Egyetemen tanul. Fischbein Mónika olyan képalkotó, aki az identitás kutatásával és elbeszélő konstrukciókkal foglalkozik, ami stúdiómunkák részletes kidolgozását jelenti. Munkája során olyan témákat is kutatott, mint az önelfogadás és a környező történésekre való reagálás.

A fotóművészetben a kontraszt az előhívott másolatok vagy a negatívok sötét és világos részeinek viszonylatát jelenti.

A Fotóhónap szervezője, a Janka Kjurkcsieva Nemzeti Fotográfiai Akadémia már 18 éve azt a célt szolgálja, hogy támogassa a bolgár fényképészeket, őrizze a bolgár fotóművészek alkotásai archívumát, galériákban és más művészi tereken azokat bemutassa. Az idei Fotóhónap keretében széleskörű vitaműsort szentelnek a kontraszt fogalmának, nem csak mint fényképészeti szakszónak, hanem a társadalomban lévő ellentéteknek, a generációk közötti ellentétnek, a fényképészet klasszikus és modern formái közötti ellentétnek.

A kiállítás 2017. szeptember 5-ig tekinthető meg.

 

KIÁLLÍTÁS  folytatás  július 20-ig  Razgrad – Megyei Könyvtár, augusztus 1-31. Csiprovci – Történeti Múzeum

A KÁRPÁT-MEDENCE NÉPVISELETEI CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

A tárlat a Herman Ottó Múzeum néprajzi tárának része, Barna György gyűjteménye.

A hagyományos európai paraszti kultúra egyik leglátványosabb része a különböző népek, néprajzi csoportok és tájak változatos népviselete. A magyar paraszti öltözködés a népművészet stíluskorszakaival párhuzamosan formálódott. A 19. század második felében a gyári kelmék, textíliák elterjedésével a viselet – főleg a nők ruházata – alkalmassá vált egy-egy táj, település jellegzetességeinek kifejezésére. Az öltözet, mint jelrendszer, elárulta viselője társadalmi státusát, életkorát, családi állapotát, utalt a különböző ünnepi alkalmakra, sőt személyes érzelmek kifejezésére is alkalmas lehetett.

Kiállításunk ízelítőt nyújt Barna György magángyűjtő Kárpát-medence népviseleteit bemutató anyagából. Az eredeti, gazdag kollekció 19 tájegységről, 120 településről 280 népviseletet vonultat fel, közülük 173 egész alakos bábura öltöztetve látható. A jelenlegi tárlat az eredeti anyagból válogatott molinókon mutatja be a 19. század végétől a 20. század közepéig terjedő időszak falusi és mezővárosi ünnepi viseleteit a Kárpát-medence négy nagytájáról (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély). A magyar néprajzi csoportok mellett a német, délszláv, román, bolgár és más nemzetiségek változatos öltözetei is megjelennek. Gazdag a válogatás a határon túli magyar anyagból: Erdélyből (ma Románia) a kalotaszegi, széki, csángó, valamint Felvidékről (ma Szlovákia) a zoboralji öltözetekből. Kimagasló értéket képviselnek az erdélyi szász és a torockói viseletek.

 

KIÁLLÍTÁS  folytatás Várna – Borisz Georgiev Művészeti Galéria

OROSZ ISTVÁN GRAFIKÁIBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTT KIÁLLÍTÁS

Orosz István Kecskeméten született 1951-ben. 1975-ben az Iparművészeti Főiskola grafika szakán végzett. Grafikáit a geometrikus és optikus elemek jellemzik. Kísérletezik a távlati kép végleteivel és paradoxonaival, így hozva létre térillúziókat. 1984 óta használja az Utisz művésznevet. Rendszeresen vesz részt nemzetközi kiállításokon, szimpóziumokon és filmfesztiválokon.

Díjai: 1990 – aranyérem a Brnoi Biennálén; 1991 – első díj a Lachti Biennálén; 1991 – Fődíj – Győri Mediawave Filmfesztivál; 1994 – Icograda Díj –Somon; 2000 – Design Európa-Díj, Dublin; 2001 – Az Illusztrátorok Társasága éves kiállításának arany díja, New York; 2007 – A művészeti plakátért járó díj, Essen; 2009 – a IX. Rajzfilm Fesztiválon Kecskeméten a Labirintusok című plakátért elnyerte a legjobb vizuális nyelvért járó díjat (Szilágyi-Varga Zoltánnal); 2011-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.

A Grafikai Nemzetközi Allianz és a Magyar Művészeti Akadémia tagja. A Kecskeméti Filmstúdió rendezője, a Nyugat-Magyarországi Egyetem tanára.

2016 novemberében Orosz István a VIII. Szófiai Nemzetközi Plakát Triennálé nemzetközi zsűrijének a tagja volt.

A kiállítás 2017. július 27-ig tekinthető meg.

 

IRODALOM  július 1., 8., 15. | vasárnap |19.00 óra Szófia,  Iszkar Művelődési Ház, Druzsba-1 lktp., Krasztju Pasztuhov bul. 23., az Iszkarszko sossze metróállomás mellett

ÍZELÍTŐ A V4-ES ORSZÁGOK – LENGYELORSZÁG, MAGYARORSZÁG, SZLOVÁKIA ÉS CSEHORSZÁG – KORTÁRS PRÓZÁJÁBÓL A MŰVÉSZET KONTÉNERBEN PROJEKT RÉSZEKÉNT - folytatás

Szervezők: Art Office Egyesülés, Új Kiadványok Egyesület, Informbüro Egyesülés, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Csehország kulturális intézetei

A magyar kortárs próza bemutatására június 25-én került sor, ahol bemutattuk Mosonyi Aliz Magyarmesék című könyvét Nikolaj Bojkov bolgár fordításában, valamint Király Levente Hová menekülsz? című regényét és Tar Sándor Előttem a küzdőtér című válogatását bolgár fordításában.

július 1., szombatKortárs cseh próza – Matĕj Hořava Pálinka című könyvének bemutatása

július 8., szombat – Kortárs lengyel próza -  Kaja Malanowska  Drobne szaleństwa dnia codziennego című könyve bolgár fordításának bemutatása

július 15., szombat – Kortárs szlovák próza – Monika Kompanikova Piata loď című könyve bolgár fordításának bemutatása

  

 

KIÁLLÍTÁS július 3. | hétfő  Sztara Zagora –Etnoszvjat KTK

BartókBélaszületése 135. évfordulójaalkalmából (1881-1945)

MIKROKOZMOSZ - BEVEZETÉS BARTÓK BÉLA VILÁGÁBA CÍMŰ TABLÓKIÁLLÍTÁS

A kiállítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából készült a Bartók Emlékév alkalmából.

A kiállítás 12 tablójának mindegyike egy-egy jellegzetes téma köré épül – a személyiség, a magánélet, a nyilvánosság előtti szerep – és a zeneszerzői, népzene kutatói és tudományos életpálya különböző oldalait mutatja be. Valamennyi tabló – akárcsak a kiállítás egésze – Bartók kompozícióinak címéből kölcsönöz mottót.

A tablók képanyaga a budapesti Bartók Archívum dokumentum gyűjteményére épül, szövegei levelekből, nyilatkozatokból, visszaemlékezésekből válogatnak.

Az egyes tablókat archív zenei részletek illusztrálják, többségükben Bartók saját felvételei, rádióinterjúk és az általa gyűjtött népzenei hangfelvételek hallhatók.

A tárlat összeállítója Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője.

A kiállítás 2017. augusztus 31-ig tekinthető meg.

 

KIÁLLÍTÁS július 3. | hétfő |17.30 óra  Gorna Orjahovica – Ifjúsági Ház

A N(ŐK) IS HŐSÖK - MAGYAR NŐI SORSOK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

A kiállítás kurátorai: Bodnár Zita, Kincses Károly fényképész, ifj. Bertényi Iván történész

Az első világháború volt az első modern háború. Abban az értelemben is, hogy nem csupán a hadseregeknek kellett megküzdeni egymással, hanem a hadviselő felek igyekeztek egész társadalmukat mozgósítani a győzelem érdekében. Ezért a háború Magyarország számára sem csak a hadköteles korú férfiak részvételével zajlott, hanem részt vett benne az akkori országban élt mintegy 11 millió nő is. Ez a kiállítás az ő küzdelmes helytállásukat kívánja néhány jellemző részlet segítségével bemutatni.

Ha a fegyveres harcokban – néhány érdekes, de nagyon csekély számú kivételtől eltekintve – csak a férfiak vettek is részt, a nőkre is fontos feladatok hárultak. A férfiak lelkesítése, a sebesültek ápolása a hagyományos elvárások közé tartozott, de ezt most kiegészítette, hogy a milliószámra a frontra került férfiak helyét is zömmel a nőknek kellett betölteni a gazdaságban. Az elhúzódó háborúban a termelés fenntartásának nagy szerepe volt, s mivel a megtermelt javakból elsősorban a harcoló hadseregek részesültek, a hátországban maradtak ellátása egyre romlott. Ennek kárvallottjai közé tartoztak a sok esetben családfenntartói szerepre kényszerült nők is. A hátország lakói azonban nem csak materiális értelemben nélkülöztek. Sokaknak ennél is nehezebb lehetett a lelki szenvedés: az aggódás a szeretett fiúért, fivérért, férjért vagy kedvesért. A remény, hogy nem lesz baja, és épségben visszatér. A szomorúság, ha fogságba került, megsebesült, ha csonkán és betegen térhetett csak haza. A hősi halált haltak után maradt százezernyi gyászoló tragédiája.

A Balassi Intézetnek az I. Világháború 100. évfordulójának szentelt kiállítása a magyar nők nehéz sorsát próbálja bemutatni.

A kiállítás 2017. augusztus 31-ig tekinthető meg.

 

KIÁLLÍTÁS  augusztus 24/25. Knezsa  – Történeti Múzeum

SZABÓKY ZSOLT X–XVIII. SZÁZADI MAGYAR VÁRAK CÍMŰ FOTÓKIÁLLÍTÁSA

A Magyar Királyság területén a középkorban – részben ókori és kora-középkori alapokon – több mint ötszáz vár épült. A ma látható épületek magvát többnyire a XIII. századi nagy mongol invázió után építették, a későbbi korok társadalmi, politikai és stílushatásai azonban jelentősen átalakították őket, míg végül a török- és osztrák-ellenes háborúk befejeztével, a XVIII. századtól lassan az enyészeté lettek. A Magyar várak című kiállítás e hatalmas kultúrtörténeti anyagból ad ízelítőt.

Szabóky Zsolt (1941-2009) 1965-ben végezte el a MUOSZ Újságíró Iskola fotóriporter szakát. 1957-1961-ig esztergályosként dolgozott, ekkor ébredt fel benne a szerelem a fotóművészet iránt. 1961-től kezdett el ezzel a művészeti ággal komolyan foglalkozni. 1974-től szabadúszóként folytatta pályáját. Több önálló kiállítást rendezett Magyarországon és más európai országban is. Figyelmének középpontjában már 1974-ben a különböző kulturális központok és régiók állnak. Számtalan útjának fényképanyagából születnek meg történettudományi tanulmányokat is tartalmazó monografikus fotóalbumai, amelyek közül kettő Bulgáriával foglalkozik az Ikonok könyve (1981) és a Bolgár kolostorok (1981). Művészetét Balázs Béla-díjjal (1983) és Magyar Művészetért Díjjal (1988) ismerték el.

A kiállítás 2017. szeptember 15-ig tekinthető meg.

 

ZENE  augusztus 8. | kedd Banszkoi Jazz Fesztivál

JUBILEUMI XX. BANSZKOI JAZZ FESZTIVÁL

A DJABE EGYÜTTES KONCERTJE

A Djabe Magyarország elsőszámú jazz/world fusion zenekara. A zenekart 1995-ben alapította Égerházi Attila gitáros és Sipos András "Sipi" ütőhangszeres. 21 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. A Djabe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A tagok több díjjal kitüntetett zenészek, Kaszás Péter – dob, Koós-Hutas Áron – trombita, Nagy János – zongora, Barabás Tamás – basszusgitár, Égerházi Attila – gitár, ütőhangszerek.

www.djabe.com

A bulgáriai Banszko városban évente megrendezésre kerülő jazz fesztivál Bulgária legrangosabb nemzetközi nyári zenei eseménye. A fesztiválon emblematikus kortárs zenészek adnak találkozót, a fellépő művészek majdnem minden jazz irányzatot képviselnek. A koncertek ingyenesek, a fesztivál szponzorok támogatásával valósul meg. Az üdülő komplexumban a fesztivál egy hete alatt a nagy esti koncerteken túl napközben is az több kisebb színpadon és az éttermekben is szól a jazz. Alapítása óta a Bánszkoi Jazz Fesztivál mindig augusztus 8-13 között kerül megrendezésre. A fesztivál nagy koncertjeit a város főterén felállított nyílt színpadon 19.00 órai kezdettel láthatja a közönség.

http://banskojazzfest.com/bg/  

 

 

 

IX. NEMZETKÖZI LISZT-BARTÓK-KODÁLY ZONGORAVERSENY

Szófia, 2017. november 17-20.

Magyarország Szófiai Nagykövetsége – Szófiai Magyar Intézet és

a Pancso Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia

meghirdetik a IX. Liszt-Bartók-Kodály Zongoraversenyt

Az idei zongoraversenyt a nagy magyar zenepedagógus Kodály Zoltán

születése 135. és halála 50. évfordulójának szenteljük.

 

A jelentkezési határidő: 2017. november 9.  Kérjük a jelentkezési lapot és a szükséges okiratokat az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldeni.

Részletes tájékoztatást a zongoraversennyel kapcsolatban a csatolt fájlként küldött versenykiírásban, valamint a Szófiai Magyar Intézet honlapján találnak.

 

 

MŰFORDÍTÓI VERSENY MIKSZÁTH KÁLMÁN SZÜLETÉSE 170. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

A Szófiai Magyar Intézet műfordítói versenyt hirdet a Péri lányok szép hajáról című elbeszélés bolgár nyelvre történő lefordítására a Mikszáth-év alkalmából a Szófiai Tudományegyetem magyar szaka közreműködésével.

A versenyben bármely országban magyar szakon tanuló egyetemisták, valamint a magyar szakon 2013-2016-ban diplomát szerzettek vehetnek részt.

A fordítás beadásának határideje: 2017. szeptember 29.

A fordításokat a Szófiai Magyar Intézet titkárságán lehet leadni személyesen, vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre elküldeni.

Díjak: I. díj – 300 leva, II. díj – 200 leva, III. díj - 100 leva

A győztes egyhetes balatonfüredi műfordítói műhelyfoglalkozáson vehet részt.

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás: 2017 novemberében, a Magyar Nyelv Napja alkalmából (november 13.).

További információt a 02/987-23-07-es telefonszámon, vagy az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre írva kaphatnak.

 

 

 

2017 JÚLIUS 1-ÉN MAGYARORSZÁG VESZI ÁT A V4 SOROS ELNÖKSÉGÉT

 

 

 

A MAGYAR INTÉZET NYITVATARTÁSI IDEJE (hétfő-péntek)

KIÁLLÍTÓTEREM – 10.00-18.00

TITKÁRSÁG (információ) – 9.30-17.30

KÖNYVTÁR – 9.30 – 17.30

 

Esetleges programváltozásainkat a Szófiai Magyar Intézet honlapján közöljük: http://szofia.balassiintezet.hu

Magyarország Szófiai Nagykövetsége – Szófiai Magyar Intézet

Szófia, 1000, Akszakov u. 16.

 

tel.: 02/987-23-07, 02/987-29-63 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
6
Július
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

Hirdetések