Iratkozzon fel hírlevelünkre

2017. április

A MAGYAR NAGYKÖVETSÉG SZÓFIAI MAGYAR INTÉZETE

2017. ÁPRILIS HAVI PROGRAM

 

KIÁLLÍTÁS folytatás április 5-ig | Szófia– Bulgária Koncertterem, Benkovszki utca 1.

április 11-19.| Sztara Zagora – Zaharij Knyazsevszki Könyvtár

április 20-26.| Haszkovo – Zarja Művelődési Ház

április 27-28.| Dimitrovgrad – Aszen Krajsnyikov Kiállító Terem

április 30-a, a Nemzetközi JazzNapja alkalmából

Bartók Béla születése 135. évfordulója alkalmából (1881-1945)

MIKROKOZMOSZ - BEVEZETÉS BARTÓK BÉLA VILÁGÁBA CÍMŰ TABLÓKIÁLLÍTÁS

A kiállítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium megbízásából készült a Bartók Emlékév alkalmából.

A kiállítás 12 tablójának mindegyike egy-egy jellegzetes téa köré épül - a személyiség, a magánélet, a nyilvánosság előtti szerep - és a zeneszerzői, népzenekutatói és tudományos életpálya különböző oldalait mutatja be. Valamennyi tabló - akárcsak a kiállítás egésze – Bartók kompozícióinak címéből kölcsönöz mottót. A tablók képanyaga a budapesti Bartók Archívum dokumentumgyűjteményére épül, szövegei levelekből, nyilatkozatokból, visszaemlékezésekből válogatnak.

Az egyes tablókat archív zenei részletek illusztrálják, többségükben Bartók saját felvételei, rádióinterjúk és az általa gyűjtött népzenei hangfelvételek hallhatók.

A tárlat összeállítója Vikárius László, a Bartók Archívum vezetője.

 

TÁNCMŰVÉSZET április 1–2.| szombat-vasárnap| 19.30 óraSzófiaNemzeti Kultúrpalota

Nemzeti Kultúrpalota – A kortárs tánc és performance tere

április 1., 19.30 óra - SÍN CULTURE CENTRE & TIMOTHY AND THE THINGS: Anyádék rajtam keresnek című modern táncának bemutatója

Előadják Cuhorka Emese és Fülöp László táncosok. Producer: Rácz Anikó

Az előadás hétköznapi érzésekből és helyzetekből létrehozott táncokon keresztül hasznosítja a látszólag haszontalanul töltött időket.

Jegyek a Nemzeti Kultúrpalota pénztárában és a helyszínen az előadás kezdete előtt egy órával  kaphatók. Bejárat az NDK aluljárója felől, a szökőkúttal szemben.

április 2., MŰHELYFOGLALKOZÁS CUHORKA EMESE ÉS FÜLÖP LÁSZLÓ TÁNCOSOKKAL

Alkotók-előadók: Cuhorka Emese, Fülöp László, Zene: Antonin Dvořák: IX. Új világ Szimfónia, Mizsei Zoltán, Fény: Pete Orsolya, Jelmez: Kasza Emese, Mei Kawa

Cuhorka Emese kortárs táncművész, alkotó és pedagógus, a magyar táncélet népszerű alakja. 2011-ben végzett a Budapest Kortárstánc Főiskolán. Munkájában meghatározó, hogy titkos gyerekkori rögtönzéseit teljes formai szabadságban kezdte. Hivatásos alkotóként ez a kísérletezési ösztön egy ítéletmentes, formai kötöttségeket felszabadító szemléletté érett. 8 éve dolgozik Hód Adriennel, három előadásukat Európa legjobb táncelőadásai közé választották. Eddigi pályája során 3 előadás kapott Lábán Rudolf-díjat, melyekben alkotótárs és előadó. Jelenleg a Hodworks, Timothy and the Things, Molnár Csaba és a Tünet Együttes előadásaiban látható.

Fülöp László fiatal táncos, koreográfus, az L1 Egyesület tagja, szintén a Budapest Kortárstánc Főiskolán végzett, azóta számtalan hazai és külföldi alkotóval és társulattal dolgozott együtt, valamint saját darabokat készített a SÍN Kulturális Központtal együttműködve. Legutóbbi darabja „there’s an elephant in every room…” címmel Lábán Rudolf-díjat nyert 2015-ben. Érdeklődésének középpontjában a különböző kommunikációs és viselkedési mintázatok és stratégiák vizsgálata áll, valamint ezek összetettségének megragadása és megmutatása egy közérthető, de személyes nyelvezeten keresztül. Ők ketten már a főiskolai évek kezdete óta folyamatosan dolgoznak együtt, és most, a Timothy and the Things név alatt ismét közös kutatásba fogtak az emberi jelenségek azon ismerős-ismeretlen halmazáról, amely mozgásban tartja viszonyainkat a hétköznapok során.

Szervezők és támogatók: Visegrádi Nemzetközi Alap, NKA, L1 Egyesülés, Nemzeti Kultúrpalota

Az esemény a Fővárosi Önkormányzat kulturális programjának a része.

 

KIÁLLÍTÁS április 5.| szerda18.00 óra Szófiai Magyar Intézet

A KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPVISELETEK CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

A tárlat a Hermann Ottó Múzeum néprajzi tárának része, Barna György gyűjteménye.

A kiállítástHajdú Ildikó, a kiállítás kurátora nyitja meg.

Köszöntőt mond Kákóczki András, a Hermann Ottó Múzeum igazgató-helyettese.

Dimitar Korcsakov és Krisztina Szemovamagyar néptáncokat mutatnak be.

A hagyományos európai paraszti kultúra egyik leglátványosabb része a különböző népek, néprajzi csoportok és tájak változatos népviselete. A magyar paraszti öltözködés a népművészet stíluskorszakaival párhuzamosan formálódott. A 19. század második felében a gyári kelmék, textíliák elterjedésével a viselet – főleg a nők ruházata – alkalmassá vált egy-egy táj, település jellegzetességeinek kifejezésére. Az öltözet, mint jelrendszer, elárulta viselője társadalmi státusát, életkorát, családi állapotát, utalt a különböző ünnepi alkalmakra, sőt személyes érzelmek kifejezésére is alkalmas lehetett.

Kiállításunk ízelítőt nyújt Barna György magángyűjtő Kárpát-medence népviseleteit bemutató anyagából.

 

Az eredeti, gazdag kollekció 19 tájegységről, 120 településről 280 népviseletet vonultat fel, közülük 173 egész alakos bábura öltöztetve látható. A jelenlegi, a Szófiai Magyar intézetben bemutatásra kerülő tárlat az eredeti anyagból válogatott molinókon mutatja be a 19. század végétől a 20. század közepéig terjedő időszak falusi és mezővárosi ünnepi viseleteit a Kárpát-medence négy nagytájáról (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély). A magyar néprajzi csoportok mellett a német, délszláv, román, bolgár és más nemzetiségek változatos öltözetei is megjelennek. Gazdag a válogatás a határon túli magyar anyagból: Erdélyből (ma Románia) a kalotaszegi, széki, csángó, valamint Felvidékről (ma Szlovákia) a zoboralji öltözetekből. Kimagasló értéket képviselnek az erdélyi szász és a torockói viseletek. Múzeumunk számára különösen értékes a régiónkból bemutatott 42 színpompás matyó népviselet (Mezőkövesd, Tard, Szentistván).

A kiállítás megtekinthető 2017.április 21-ig.

 

ELŐADÁS április 6.| csütörtök | 17.00 óra Szófiai Tudományegyetem –Rektorátus, Északi szárny, III. emelet, 272-es sz. terem

DR. HAMZA GÁBOR PROFESSZOR A MAGYAR ALKOTMÁNY ÉS AZ ALKOTMÁNYTUDOMÁNY KLASSZIKUS ELVEICÍMŰ  ELŐADÁSA

Az esemény őexc. Balázsné Harangozó Tekla védnöksége alatt valósul meg.

Hamza Gábor (Budapest, 1949) jogász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a római jog és az összehasonlító magánjogtörténet nemzetközileg is elismert tudósa. Az ELTE  Állam- és Jogtudományi Karán 1972-ben szerzett állam- és jogtudományi doktorátust. 1984-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 1986-tól vendégtanár olasz, amerikai, francia, spanyol, belga, holland és dél-afrikai egyetemeken. 1999 óta rendszeresen tart előadásokat angol és német nyelven az ELTE Jogtudományi Tanszékén az Erasmus program keretében.

Földi Andrással társszerzőként kiadta A Római jog története és instituciói című tankönyvet, amelynek átdolgozott és kiegészített tizenharmadik kiadása 2008-ban jelent meg. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Rendszeresen vesz részt magyar és nemzetközi kongresszusokon.

Több mint 1300 tudományos publikáció szerzője, bizottságok, szerkesztőbizottságok, nemzetközi társaságok tagja. Munkásságát számos díjjal jutalmazták.

Szervezők: a Szófiai Tudományegyetem Jogi Tanszéke –Dr. Sasho Penov professzor és Malina Novkiriska professzor, Magyarország Szófiai Nagykövetsége – Szófiai Magyar Intézet

 

ZENEMŰVÉSZET április 6-9. | csütörtök-vasárnap Sumen

Kodály Zoltán (1882-1967) születése  135. évfordulója alkalmából

A KECSKEMÉTI AURIN LEÁNYKAR RÉSZVÉTELE A SUMENBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ XXIV. DOBRI VOJNIKOV NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI KÓRUS TALÁLKOZÓN

Az Aurin Leánykar 1998-ban alakult a Kodály Iskola MIRACULUM Gyermekkórusának 15 év feletti lányaiból. A kórus alapítója és vezetője: Durányik László. Az énekkar célja, hogy fontos szerepet töltsön be a város kulturális életében, szervesen bekapcsolódjon a magyar zenei életbe, részt vegyen és eredményesen szerepeljen hazai és külföldi hangversenyeken, fesztiválokon és kórus-versenyeken, színvonalas hangfelvételeket készítsen, Kodály Zoltán szülővárosát, Kecskemét nevét méltóan képviselje az egész világon. Talán legfontosabb feladata pedig az, hogy a kóruséneklés iránt elkötelezett fiatalokat neveljen, évről-évre gyarapítva azok számát, akik magas szinten interpretálói és befogadói a klasszikus és a modern kórusirodalomnak.

Több éves működésük alatt 20 első díjat nyertek. A lányok Európa számos országában jártak már, így koncerteztek többek között: Angliában, Norvégiában, Dániában, Belgiumban, Németországban, Szlovákiában, Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, Erdélyben, Spanyolországban, Romániában, Walesben, Skóciában, Kínában, Csehországban és Lengyelországban.

Az énekkar a reneszánsz muzsikától a XX. századi kórusművekig minden téren igyekszik repertoárját bővíteni, hangsúlyt helyezve Kodály, Bartók, Bárdos, Kocsár műveire.

http://www.aurinchoir.hu

A Dobri Vojnikov Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó 1971 óta kerül megrendezésre minden páratlan évben. 45-éves története során a fesztiválon Bulgária, Japán, Belgium, Olaszország, Csehország, Lengyelország Görögország stb. legjobb ifjúsági és gyermekkórusai vettek részt. A fesztivál szervezői a Sumeni Önkormányzat és a Járási Gyermek Komplexum. Támogatói az Oktatás- és Tudományügyi Minisztérium, a Kulturális Minisztérium, a Gyermekek Nemzeti Palotája, a Bolgár Kórus Szövetség, a Balkáni Kórus Fórum. Az esemény védnöke Ljubomir Hrisztov, Sumen polgármestere.

Az idei fesztivált Venetta Vicseva professzor, a kórustalálkozók kezdeményezője és megvalósítója 85. születésnapjának szentelik.

Támogatók: Bolgár Települési Nemzetiségi Önkormányzat és a VT Veres Kft. Szerelvény Automatizálási Központ Kecskemét

 

Irodalom április 20. |csütörtök Szófiai Tudományegyetem – 2 sz. ülésterem

Arany János (1817-1882) születése 200. évfordulója alkalmából

IMREH ANDRÁS ARANY JÁNOSRÓL SZÓLÓ ELŐADÁSA

Arany János 1917. március 2-án született Nagyszalontán. Már 3-4 éves korában megtanult olvasni, 14-évesen segédtanítóként dolgozott. Két év múlva a debreceni Református Kollégiumban kezdte meg tanulmányait, de még az első szemeszter után Kisújszállásra költözött és segédtanári állást vállalt. Török Pál rektor, későbbi református püspök, megnyitotta könyvtárát Arany előtt, aki éjjel-nappal olvasott. 18-évesen visszatért Debrecenbe, és hamarosan az osztály élére került. Franciául kezdett tanulni, latin klasszikusokat és német költészetet olvasott. Megtanult gitározni, és kiváló hangjával a kollégium kórusát is erősítette. Még nem tudta, hogy mi legyen belőle, érdekelte a festészet, szobrászat, a zene. 19-évesen színésznek állt, amelyet néhány hónap után otthagyott, és hazament. Álmában édesanyja halálát látta. Hazatérése után nem sokkal édesanyja valóban meghalt, édesapja megvakult. Tanárként, később írnokként és segédjegyzőként dolgozott.

Irodalmi pályafutása 1845-ben Az elveszett alkotmány című szatirikus eposszal indult, de igazán ismertté az 1846-ban készült elbeszélő költeménye, a Toldi tette. 

Imreh András 1966-ban született Budapesten. 1990-ben szerzett doktori diplomát az ELTE jogi karán, illetve a bölcsészkaron ugyanebben az évben végzett esztétika szakon. 1994-ben angol nyelvtanári diplomát szerzett az International House-ban. 

1990-től 2001-ig szabadúszó nyelvtanár, 2001-től 2002-ig a Nagyvilág című folyóirat angol rovatának vezetője volt, azóta szabadúszó. Költői munkássága mellett angol, francia és spanyol nyelvből fordít. Versei többek közt a Holmi, a Mozgó Világ, a Nagyvilág, a Nappali Ház, a Pannonhalmi Szemle és a Beszélő című folyóiratokban jelentek meg. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület és a Műfordítók Egyesülete tagja.

Rendszeresen tart előadásokat a József Attila Irodalmi Kör által szervezett szemináriumokon fordításelméletből magyar nyelvből fordítók számára.

Fordító munkásságáért megkapta a Wessely László díjat (1999), kitüntették Vass István díjjal (2002), valamint József Attila díjjal (2008).

Partner: Szófiai Tudományegyetem Klasszikus és Modern Nyelvek Tanszék magyar szaka

 

KIÁLLÍTÁS április24. | hétfő | 18.00 óra Szófiai Magyar Intézet

A N(ŐK) IS HŐSÖK - MAGYAR NŐI SORSOK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

A kiállítás kurátorai: Kincses Károly fényképész, ifj. Bertényi Iván történész, Bodnár Zita

A kiállítás megnyitóján részt vesz dr. Penka Pejkovszka történészés Szvetla Baeva, a Bolgár Helszinki Bizottság Kampány és Kommunikációs Programja igazgatója

Az első világháború volt az első modern háború. Abban az értelemben is, hogy nem csupán a hadseregeknek kellett megküzdeni egymással, hanem a hadviselő felek igyekeztek egész társadalmukat mozgósítani a győzelem érdekében. Ezért a háború Magyarország számára sem csak a hadköteles korú férfiak részvételével zajlott, hanem részt vett benne az akkori országban élt mintegy 11 millió nő is. Ez a kiállítás az ő küzdelmes helytállásukat kívánja néhány jellemző részlet segítségével bemutatni.

Ha a fegyveres harcokban – néhány érdekes, de nagyon csekély számú kivételtől eltekintve – csak a férfiak vettek is részt, a nőkre is fontos feladatok hárultak. A férfiak lelkesítése, a sebesültek ápolása a hagyományos elvárások közé tartozott, de ezt most kiegészítette, hogy a milliószámra a frontra került férfiak helyét is zömmel a nőknek kellett betölteni a gazdaságban. Az elhúzódó háborúban a termelés fenntartásának nagy szerepe volt, s mivel a megtermelt javakból elsősorban a harcoló hadseregek részesültek, a hátországban maradtak ellátása egyre romlott.

Ennek kárvallottjai közé tartoztak a sok esetben családfenntartói szerepre kényszerült nők is. A hátország lakói azonban nem csak materiális értelemben nélkülöztek. Sokaknak ennél is nehezebb lehetett a lelki szenvedés: az aggódás a szeretett fiúért, fivérért, férjért vagy kedvesért. A remény, hogy nem lesz baja, és épségben visszatér. A szomorúság, ha fogságba került, megsebesült, ha csonkán és betegen térhetett csak haza. A hősi halált haltak után maradt százezernyi gyászoló tragédiája.

A Balassi Intézetnek az I. Világháború 100. évfordulójának szentelt kiállítása a magyar nők nehéz sorsát próbálja bemutatni.

A kiállítás társszervezője a Bolgár Helszinki Bizottság

A kiállítás megtekinthető 2017. május 12-ig.

 

IRODALOM április 25.| kedd | 18.00 óra Szófiai Magyar Intézet

RAKOVSZKY ZSUZSA VS CÍMŰ REGÉNYÉNEK BEMUTATÁSA (Gea Libris kiadó, 2016)

A bemutatón részt vesz a fordító, Daniella Tosmakova.

A könyvet bemutatja Roszica Obreskova, dramaturg, a Nemzeti Színművészeti Akadémia tanára.

Részleteket Ivan Nalbantov előadásában hallhatnak.

A rendezvényt vezeti: dr. Jonka Najdenova professzor

Rakovszky Zsuzsa (Sopron, 1950), költő, író, műfordító. Kezdetben könyvtárosként és szerkesztőként dolgozott, majd szabadúszó műfordítóként. Angol és amerikai prózát, költészetet fordít. Több verseskötet és regény szerzője – A kígyó árnyékában, 2002 (megjelent bolgár nyelven), A hullócsillag éve, 2010, VS, 2011 és Szilánkok, 2014. Munkásságát több díjjal is elismerték: Libri-díj - 2016, Kossuth-díj - 2010, Márai Sándor-díj -2003, József Attila–díj - 1988, Déri Tibor-jutalom – 1986,1991, Graves-díj – 1980.

A VS című regény - VS a főszereplő, Vay Sándor/Sarolta kezdőbetűi. A cím egy valóban létező, a XIX. század második felében élő, történelmi, Vay Sándor gróf írói álnéven ismert személy sorsát takarja. Az ismert költő, publicista, bohém fogságba kerül, ahol kiderül, hogy tulajdonképpen egy nő.

Daniella Tosmakova műfordító. Az ELTE-n végzett magyar és angol szakon. Fordításban bolgár nyelven jelentek meg Karinthy Ferenc, Rakovszky Zsuzsa regényei, Kosztolányi Dezső és Weöres Sándor versei, Szakonyi Károly elbeszélései.

 

NÉPRAJZ április 27. | csütörtök | 17.00 óra Szófiai Magyar Intézet

VENETTA JANKOVA MASKARÁS JÁTÉKOK MAGYARORSZÁGON CÍMŰ ELŐADÁSA (képekkel és videófelvételekkel)

Az előadás a dél-magyarországi MOHÁCSI BUSÓJÁRÁST mutatja be. A mohácsi karneválhoz hasonló tavaszelői játékok több európai országban léteznek, a Balkánon Szirni Zagovezni, Poklade a szerbeknél, horvátoknál, Farsang a katolikus közösségek körében. A mohácsi karnevál mai formája a hagyományos elemeket ötvözi a turistáknak szánt látványosságokkal. 2009-ben felvették a mohácsi busójárást az UNESCO emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. 

Dr. Venetta Jankova egyetemi tanár, a Sumeni Preszlavszki Konsztantin Püspök Tudományegyetem néprajzi és etnológia tanára, okleveles bolgár és török nyelvész. A Debreceni Egyetem tanára 2008-2012 között.

Néprajzi, kultúrtörténeti témában több mint 100 cikket, értekezést publikált.

Kiadott könyvei: A szájhagyomány és az írott szó között: a népszokások és a népek mindennapjai (1997), Etnokulturális kapcsolatok (2005), Toposzok, emlékek, identitás (a Sumen környéki muzulmánok népszokásai)(2007), Magyarországi bolgárok – kulturális emlékezet és hagyaték (2014).

Az esemény támogatói: Magyarország Szófiai Nagykövetsége – Szófiai Magyar Intézet és a Sumeni Tudományegyetem.

 

 

 

 

 

 

A MAGYAR INTÉZET NYITVATARTÁSI IDEJE (hétfő-péntek)

KIÁLLÍTÓTEREM – 10.00-18.00

TITKÁRSÁG (információ) – 9.30-17.30

KÖNYVTÁR – 9.30 – 17.30

 

 

Esetleges programváltozásainkat a Szófiai Magyar Intézet honlapján közöljük: http://szofia.balassiintezet.hu

Magyarország Szófiai Nagykövetsége – Szófiai Magyar Intézet

Szófia, 1000, Akszakov u. 16.

tel.: 02/987-23-07, 02/987-29-63 e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

PARTNEREK ÉS TÁMOGATÓK:

 

 DSK Bank, Balkancarpodem, Kontrax, Novatel, Fornetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
6
Július
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

Hirdetések