május 15. | kedd | 16.20 óra Szófia – Új Bolgár Egyetem, Uniart Galéria, Ovcha Kupel lktp., Montevideo u. 21.

 

BABUS ANTAL ELŐADÁSA AZ ÍRÓ KÉT ARCA CÍMŰ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZEMINÁRIUM KERETÉBEN

 

Az előadás témája: Hidas Antal. Életút a szocialista realizmus jegyében. Az előadás nyelve magyar bolgár fordítással.

 

Az író két arca. Személyes indítékok a kelet-európai irodalomban. Az irodalmi szeminárium célja a Szovjetunióban és a második világháború utáni szovjet érdekszféra országaiban megjelenő „új típusú író” kialakulása bonyolult és ellentmondásos folyamatának bemutatása. Az előadások és az azokat követő viták során arra keresik a választ a résztvevők, hogy hogyan hatnak az írókra a XX. század 30-as éveiben a Szovjetunió, valamint a 40-es évek közepe után a többi kelet-európai ország irodalmában megfigyelhető változások, amikor a szocialista realizmus írói eszközeinek alkalmazása kötelező érvényűvé vált. Vajon nem egy esetben nem inkább kettős játékról van-e szó az írásmódot és a viselkedést illetően, vagy éppen ellenkezőleg – a hivatalos előírás iránti valódi odaadásról?

 

A projekt Szovjetunió, Bulgária, Ukrajna, Magyarország, Románia, NDK és Csehszlovákia irodalmának alakjaira koncentrál nyolc előadásban és vitaműsorban.

 

Szervezők: Az Új Bolgár Egyetem Új Bulgarisztika Osztálya

 

Az előadást vezeti: Dr. Plamen Dojnov egyetemi tanár

 

A diszkusszió résztvevői: Mihail Nedelcsev professzor, dr. Moris Fadel egyetemi tanár, dr. Jordan Eftimov egyetemi tanár, dr. Maria Ogojszka

 

Az előadáson az Új Bolgár Egyetem és más akadémiai központok tanárai, kutatói és hallgatói vesznek részt.

 

Babus Antal (1960, Gyöngyös) irodalomtörténész, fordító, könyvtáros. Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar–orosz szakán végzett 1984-ben, ugyanitt szerzett PhD-fokozatot 2002-ben. Budapesten él, 1986 óta a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye munkatársa, 2010 óta osztályvezetője. Fő kutatási területe a 20. századi magyar, valamint az orosz–szovjet irodalom. Számos folyóiratban publikált, esszéi többször bekerültek Az év esszéi című antológiába. Kiállítást rendezett többek között Radnóti Miklósról, Madách Imréről, Vörösmarty Mihályról. Honlapot készített Radnóti Miklósról és Madách Imréről, amelyeket Kiváló digitális tartalom különdíjjal jutalmaztak. A szellem filozófusa. Fülep Lajos című dokumentumfilm szakértője és szereplője volt. Önállóan megjelent tanulmánykötetei: Tanulmányok Fülep Lajosról (2003), Árral szemben (2012), Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között (2014).

 

A rendezvényre a KKM Balassi Intézete Publishing Hungary programja támogatásával kerül sor.