TUDOMÁNY május 18. | csütörtök |18.00 óra Szófiai Magyar Intézet

Hoppál Mihály Sámánok – Lelkek és jelképek című könyvének bemutatása a szerző jelenlétében

(Ogledalo könyvkiadó, 2017, Fordító: Plamen Anakiev)

 

A könyvet bemutatja, dr. Krisztian Bankov professzor, az Új Bolgár Egyetem Délkelet-Európai Jeltudományi Központjának vezetője

 

Hoppál Mihály 1942-ben született Kassán. 1961 és 1966 között a Debreceni Egyetem (Kossuth Lajos Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Karán, néprajz, muzeológia és magyar nyelv és irodalom szakon tanult és diplomázott. 1972-ben bölcsészettudományi doktorátust szerzett, 1990-ben az irodalomtudomány (néprajz) kandidátusa lett. 2006-től az MTA doktora.

1967-től dolgozott az MTA BTK Néprajztudományi Kutatóintézetében, ahol 2003 és 2009 között igazgatói posztot is betöltött. 1998 és 2010 között az Európai Folklór Intézet alapítója, valamint az intézmény igazgatója volt. Kutatási területei a samanizmus hagyományos és modern formái, etnoszemiotika, mitológiakutatás és a népi gyógyászat.

Komolyabban akkor kötelezte el magát a tematika mellett, amikor kutatói ösztöndíjjal fél évre Moszkvába került. Ottani kollégáitól megtudta, hogy Oroszország távoli részein még mindig élnek olyan sámánok, akik gyakorolják közösségük hitét. Egy rövidfilmet is mutattak neki, amelyben egy nganaszán – északi szamojéd – sámánt láthatott szertartásvégzés közben. Ettől kezdve Szibériában, Kínában, Dél-Koreában kutatta a sámánizmust. Egy riportban a következőket mondta a sikeres kutatásról: „Nem azon múlik, hogy beépülök-e a kutatott csoport közé vagy sem, hanem azon, hogyan lopja be az ember magát a szívükbe. Nagyon fontos dolog, hogy én újra és újra visszatértem hozzájuk. Amikor a keleti ember látja, hogy visszamész, akkor barátként tekint rád. Amikor már másodszor vagy harmadszor is visszatértem, testvérként kezeltek.”

 

A Sámánok – Lelkek és jelképek című könyv a sámánok rejtett és misztikus világába kalauzol Hoppál Mihály néprajztudós könyve, melybe több mint negyven év kutatását sűrítette. A szerző által készített, páratlan képek segítségével bepillantást nyerhetünk a sámánok mágikus szertartásaiba, gyógyító rítusaiba, de megismerkedhetünk a révülést elősegítő, szimbólumokkal gazdagon díszített dobjaikkal és hagyományos viseletükkel is. Hitelesen tárul fel előttünk az eurázsiai népek természetközeli világképe, melyben a sámánok alkotják az élő hidat földi valóságunk és a szellemek láthatatlan birodalma között, ahová csak a kiválasztottak léphetnek.

 

Az esemény társzervezője: Az Új Bolgár Egyetem Délkelet-Európai Jeltudományi Központja