KIÁLLÍTÁS április24.,hétfő,18.00 óra Szófiai Magyar Intézet

A N(ŐK) IS HŐSÖK - MAGYAR NŐI SORSOK AZ I. VILÁGHÁBORÚBAN CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

A kiállítás kurátorai: Kincses Károly fényképész, ifj. Bertényi Iván történész, Bodnár Zita

A kiállítás megnyitóján részt vesz dr. Penka Pejkovszka történészés Szvetla Baeva, a Bolgár Helszinki Bizottság Kampány és Kommunikációs Programja igazgatója

Az első világháború volt az első modern háború. Abban az értelemben is, hogy nem csupán a hadseregeknek kellett megküzdeni egymással, hanem a hadviselő felek igyekeztek egész társadalmukat mozgósítani a győzelem érdekében. Ezért a háború Magyarország számára sem csak a hadköteles korú férfiak részvételével zajlott, hanem részt vett benne az akkori országban élt mintegy 11 millió nő is. Ez a kiállítás az ő küzdelmes helytállásukat kívánja néhány jellemző részlet segítségével bemutatni.

Ha a fegyveres harcokban – néhány érdekes, de nagyon csekély számú kivételtől eltekintve – csak a férfiak vettek is részt, a nőkre is fontos feladatok hárultak. A férfiak lelkesítése, a sebesültek ápolása a hagyományos elvárások közé tartozott, de ezt most kiegészítette, hogy a milliószámra a frontra került férfiak helyét is zömmel a nőknek kellett betölteni a gazdaságban. Az elhúzódó háborúban a termelés fenntartásának nagy szerepe volt, s mivel a megtermelt javakból elsősorban a harcoló hadseregek részesültek, a hátországban maradtak ellátása egyre romlott.

Ennek kárvallottjai közé tartoztak a sok esetben családfenntartói szerepre kényszerült nők is. A hátország lakói azonban nem csak materiális értelemben nélkülöztek. Sokaknak ennél is nehezebb lehetett a lelki szenvedés: az aggódás a szeretett fiúért, fivérért, férjért vagy kedvesért. A remény, hogy nem lesz baja, és épségben visszatér. A szomorúság, ha fogságba került, megsebesült, ha csonkán és betegen térhetett csak haza. A hősi halált haltak után maradt százezernyi gyászoló tragédiája.

A Balassi Intézetnek az I. Világháború 100. évfordulójának szentelt kiállítása a magyar nők nehéz sorsát próbálja bemutatni.

A kiállítás társszervezője a Bolgár Helszinki Bizottság

A kiállítás megtekinthető 2017. május 12-ig.