ELŐADÁS április 6.| csütörtök | 17.00 óra Szófiai Tudományegyetem –Rektorátus, Északi szárny, III. emelet, 272-es sz. terem

DR. HAMZA GÁBOR PROFESSZOR A MAGYAR ALKOTMÁNY ÉS AZ ALKOTMÁNYTUDOMÁNY KLASSZIKUS ELVEICÍMŰ  ELŐADÁSA

Az esemény őexc. Balázsné Harangozó Tekla védnöksége alatt valósul meg.

Hamza Gábor (Budapest, 1949) jogász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a római jog és az összehasonlító magánjogtörténet nemzetközileg is elismert tudósa. Az ELTE  Állam- és Jogtudományi Karán 1972-ben szerzett állam- és jogtudományi doktorátust. 1984-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. 1986-tól vendégtanár olasz, amerikai, francia, spanyol, belga, holland és dél-afrikai egyetemeken. 1999 óta rendszeresen tart előadásokat angol és német nyelven az ELTE Jogtudományi Tanszékén az Erasmus program keretében.

Földi Andrással társszerzőként kiadta A Római jog története és instituciói című tankönyvet, amelynek átdolgozott és kiegészített tizenharmadik kiadása 2008-ban jelent meg. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Rendszeresen vesz részt magyar és nemzetközi kongresszusokon.

Több mint 1300 tudományos publikáció szerzője, bizottságok, szerkesztőbizottságok, nemzetközi társaságok tagja. Munkásságát számos díjjal jutalmazták.

Szervezők: a Szófiai Tudományegyetem Jogi Tanszéke –Dr. Sasho Penov professzor és Malina Novkiriska professzor, Magyarország Szófiai Nagykövetsége – Szófiai Magyar Intézet

 

 

Hamza Gábor prof. előadása bolgár nyelven: lsd a mellékletet.

Olaszból fordította: Novkiriska Malina prof. 

Attachments:
Download this file (НAMZA-bg prevod.doc)GaborHamza_Szofia[GaborHamza_Szofia]2188 Kb