KIÁLLÍTÁS április 5.| szerda|18.00 óra Szófiai Magyar Intézet

A KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPVISELETEK CÍMŰ KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJA

A tárlat a Hermann Ottó Múzeum néprajzi tárának része, Barna György gyűjteménye.

A kiállítástHajdú Ildikó, a kiállítás kurátora nyitja meg.

Köszöntőt mond Kákóczki András, a Hermann Ottó Múzeum igazgató-helyettese.

Dimitar Korcsakov és Krisztina Szemovamagyar néptáncokat mutatnak be.

A hagyományos európai paraszti kultúra egyik leglátványosabb része a különböző népek, néprajzi csoportok és tájak változatos népviselete. A magyar paraszti öltözködés a népművészet stíluskorszakaival párhuzamosan formálódott. A 19. század második felében a gyári kelmék, textíliák elterjedésével a viselet – főleg a nők ruházata – alkalmassá vált egy-egy táj, település jellegzetességeinek kifejezésére. Az öltözet, mint jelrendszer, elárulta viselője társadalmi státusát, életkorát, családi állapotát, utalt a különböző ünnepi alkalmakra, sőt személyes érzelmek kifejezésére is alkalmas lehetett.

Kiállításunk ízelítőt nyújt Barna György magángyűjtő Kárpát-medence népviseleteit bemutató anyagából.

Az eredeti, gazdag kollekció 19 tájegységről, 120 településről 280 népviseletet vonultat fel, közülük 173 egész alakos bábura öltöztetve látható. A jelenlegi, a Szófiai Magyar intézetben bemutatásra kerülő tárlat az eredeti anyagból válogatott molinókon mutatja be a 19. század végétől a 20. század közepéig terjedő időszak falusi és mezővárosi ünnepi viseleteit a Kárpát-medence négy nagytájáról (Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély). A magyar néprajzi csoportok mellett a német, délszláv, román, bolgár és más nemzetiségek változatos öltözetei is megjelennek. Gazdag a válogatás a határon túli magyar anyagból: Erdélyből (ma Románia) a kalotaszegi, széki, csángó, valamint Felvidékről (ma Szlovákia) a zoboralji öltözetekből. Kimagasló értéket képviselnek az erdélyi szász és a torockói viseletek. Múzeumunk számára különösen értékes a régiónkból bemutatott 42 színpompás matyó népviselet (Mezőkövesd, Tard, Szentistván).

A kiállítás megtekinthető 2017.április 21-ig.