IRODALOM október 9.| szerda| 18.00 óraSzófiai Magyar Intézet

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ NÁDASDY ÁDÁM KÖLTŐVEL. A bolgárul Milyen kertem lesz? címmel megjelent verseskötetének bemutatója.

A kötet a Da Költészeti Kiadó gondozásában, Nikolaj Bojkov fordításában jelent meg.

A találkozót vezeti: Sztefan Ivanov

Verseket Sztaniszlav Kertikov előadásában hallhatunk

Nádasdy Ádám nyelvész, az ELTE nyugalmazott professzora. Angol és olasz nyelvű irodalmat fordít. Fordításai: Rómeó és Júlia, Lear Király, Szentivánéji álom, Makrancos hölgy, Hamlet, Isteni színjáték. Nyolc verseskötete jelent meg.

Nikolaj P. Bojkov Vidinben született 1968-ban. Számos magyar író és költő művei jelentek meg fordításában bolgárul– Esterházy Péter, Szíjj Ferenc, Borbély Szilárd, Kertész Imre, Nádas Péter, Örkény István, Gerevics András és mások. A BG-konduktor műfordítói műhely kezdeményezője és egyik alapítója.

Nádasdy Ádám költészete maga a par excellence szerelmi költészet. (Margócsy István)

Kerülte a nagy igazságokat, a mély értelmet, a súlyos közlendőket, és a játékos önirónia védőoltásával immunizálta költészetét az ilyesmi ellen. Később írott verseinek egyre kevésbé volt szüksége erre. Költészete egyszerre fordult befelé és egyszerre mélyedt el önmagában – egzisztenciális és poétikai értelemben egyaránt. Kedvelt eszköze minden eszközök legklasszikusabbja, az allegória. (Takács Ferenc)

Nádasdy költészetének állandó vonása a szinte zavarba ejtő intimitás, egyrészt az én és a másik titkainak boncolgatása, másrészt kényelmetlen dolgok kertelés és közhelyek nélküli kimondása. Nádasdy költészete párbeszédes költészet, amelyben jellemzően még akkor is jelen van egy partner, amikor az adott verset áthatja a magány. (Evelley Kata)

 

A projekt a Szófiai Magyar Intézet és a KKM Publishing Hungary program anyagi támogatásával valósul meg