IRODALOM március 25. | hétfő | 18.00 óra Szófiai Magyar Intézet

KARIG SÁRA MŰFORDÍTÓNAK SZENTELT IRODALMI EST, a bolgár irodalom kimagasló tolmácsolója halála 20. évfordulója alkalmából.

Karig Sára munkásságát Dr. Dzseni Madzsarov néprajzkutató és Nina Madzsarova tanár méltatják.

Karig Sára 1914. június 13-án született Baján. Egyike a bolgár irodalom legeredményesebb fordítóinak. 1956-tól 1986-ig az Európa Könyvkiadó bolgár részlegének munkatársa. Jordan Jovkov A fehér fecske c. elbeszélése volt az első, amit bolgárról magyarra fordított, majd több bolgár szerző művét fordította, szerkesztette és részt vett 32 kötet összeállításában.  Fordított angolból, németből, oroszból, ukránból és más nyelvekből.

Karig Sára kiemelkedő személyiség nemcsak a különböző népek szépirodalmának népszerűsítése miatt, hanem bátor és önfeláldozó emberiessége miatt is. 1944-től a Svéd Vöröskereszt gyermekosztályán dolgozott.  Nagyon sok zsidó származású gyermek, magyar katonaszökevény, angol hadifogoly köszönhette neki életét. 1947-ben választási biztos volt a II. számú szavazókörzetben. A kék cédulákkal való visszaélést azonnal jelentette. A következő napon már a kémelhárítás markaiba került. 1947-tól 1953-ig volt politikai fogoly a komiföldi Vorkutában.

A táborban tanult meg oroszukrán és belorusz nyelven. Sztálin halála, a munkatáborok megszüntetése után az első szabaduló csoportok egyikébe került. 1957-ben rehabilitálták. 1985-ben megkapta a Jad Vasem emlékérmet a II. Világháborúban kifejtett tevékenységéért, valamint a Világ Igaza címet, elültetett egy fát a jeruzsálemi Világ Igazai fasorban. 1999. február 2-án halt meg Budapesten.

Dr. Dzseni Madzsarov egyetemi tanár az ELTE magyar bölcsész és néprajz szakán végzett. Itt védte meg doktori disszertációját is. A Rázgrádi Megyei Múzeum munkatársaként több időszakos kiállítást hozott létre, valamint az ő munkája a Kapanci néprajzi állandó kiállítás. Jelenleg a Szófiai Tudományegyetem Néprajz Tanszékének tanára. Vendégelőadóként számos egyetemen tart előadást (Veliko Tirnovo, Plovdiv, Új Bolgár Egyetem, Szegedi Egyetem, ELTE, Pekingi Egyetem). Tudományos –ismeretterjesztő filmet készített egyiptomi nemzetközi tudományos expedíciója után a Nyugati Sivatagról és a keresztény koptokról. Számos tudományos publikációja jelent meg bolgár és külföldi szakfolyóiratokban magyar és bolgár kulturális témákban. Két, a magyar kultúra rituális gesztusaival foglalkozó könyve jelent meg. Öt tudományos gyűjtemény összeállítója és szerkesztője.

Nina Madzsarova angol és orosz nyelvtanár. Felsőfokú tanulmányait a Velikotirnovoi Tudományegyetem orosz nyelvszakán végezte. Orosz nyelvtudását az Orosz Tudományos Akadémia Orosz Nyelvtudományi Intézetében fejlesztette.  Magyarul a budapesti Külföldi Diákok Intézetében tanult, amelynek elvégzése után az Európa Kiadó Nemzetközi Osztályának munkatársa lett, majd később a Környezetvédelmi Intézet Nemzetközi Osztályán dolgozott. Angol és magyar szépirodalmat fordít.

Az esemény a Szófiai Magyar Intézet együttműködésével, valamint a KKM Publishing Hungary programja anyagi támogatásával valósul meg.