ZENE

október 31. | szerda |11.00 óra Sumen – Kossuth Emlékház

A FELÚJÍTOTT KOSSUTH EMLÉKHÁZ MEGNYITÓJA

A Kossuth Emlékház műszaki felújítására az 1848-49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából, a Külgazdasági és Külügyminisztérium A külföldi magyar emlékművek megőrzése projekt keretében került sor.

A megnyitó kísérő programja  A ZitheRandom – DEBRECZENI-KIS HELGA ÉS DÖMÉNY KRISZTIAN – koncertje – jazz, népzene és kortárs zene improvizációk citerára.

Debreczeni-Kis Helga és Dömény Krisztián citerás improvizációi - a jazz, a népzene, a  kortárs zeneszerzés és könnyűzenei stílusok spontán keveredése, melyben a pillanat teremti meg a fúziókat, a belső világok összetalálkozása hoz létre párbeszédet, játszadozást, harmóniát.  Koncertjükön a fenti műfajok  mindegyikéből hallhatnak idézéseket az arra tévedők.

Népzenei dallamok, ősi sámánisztikus rítusok, de még citerától idegennek tűnő blues körök és atonális reiék is megszólalnak előadásukban.

Debreczeni-Kis Helga és Dömény Krisztián a Liszt Ferenc Zeneakadémia népzene szakos hallgatói. Közös zenei munkájukban a citera progresszív megközelítése, a hangszer sajátosságaival és lehetőségeivel való kísérletezés jelenik meg.  Alkotásaikban arra törekednek, hogy a citera hangszertechnikai sajátosságait megtartva,  azokra építve találjanak új zenei gondolatokat és utakat.

Helga és Krisztián különböző helyekről merítik inspirációikat. Közös alapjukra - a magyar népzenére építve, Helga a világ népeinek zenéit hozza magával (különös tekintettel Koreára, a Kelet világára, a reneszánsz kultúrára), Krisztián pedig a klasszikus zeneszerzés impresszionista és modern irányzatait, valamint könnyűzenei ágakat, köztük az elektronikus zenét használja fel.  A ZitheRandomban ezek forrnak össze, állnak egységgé.

Inspirációk: magyar vonós, citerás népzene, Bartók, Ravel, Ligeti, Ray Bradbury, Abigail Washburn, indwave, Ritmo, VJorno, Michael Ende, Karinthy Frigyes.

A ZitheRandom vendégszereplése a Külgazdasági és Külügyminisztérium Vendégoktatók a magyar kultúráért programja támogatásának és Magyarné Pápai Sarolta, a Sumeni Tudományegyetem magyar lektora meghívásának köszönhetően valósul meg.

A felújított sumeni Kossuth Emlékház megnyitójával kapcsolatos, október 29-31. között megrendezésre kerülő további események:

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ (érmek és emléklapok a Kossuth Emlékház gyűjteményéből)

LÁTOGATÁS AZ EMLÉKHÁZBAN – a sumeni II. Bázis Iskola tanulóinak részvételével A Magyar-Bolgár  Barátság Napja alkalmából

Rendkívüli történelemóra a Sumeni Tudományegyetem Történelem Tanszéke tanára vezetésével