KIÁLLÍTÁS

június 2-16. Sumen – Jó Hír Evangélikus Pünkösdi templom

június 17-24. Sumen – Egyesült Metodista Templom

június 25 – július 9. Szmjadovo – Községi Galéria

А "SOLI DEO GLORIA – A MAGYAR REFORMÁCIÓ ÖT ÉVSZÁZADA" CÍMŰ KIÁLLÍTÁS

A kiállítás Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma (KKM) Kulturális és Tudománydiplomáciai Államtitkárságának megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) közreműködésével készült.

„A reformáció a XVI. század első negyedében német területeken, azzal egyidejűleg, de attól függetlenül Svájcban indul meg, tiltakozásul az egyház közvetítő szerepe, a bibliaellenes tanok, szokások, intézmények ellen. Szellemi hátterét részben a humanizmus megjelenése adja. Képviselőik legfőbb célja visszatérni a forrásokhoz, így a Bibliához. Megjelennek az első bibliafordítások, kialakul a bibliatudomány, amelynek legjelentősebb képviselője Rotterdami Erasmus. Szellemisége nagy hatással van kora gondolkodóira. Erasmus, ahogy kezdetben Luther is, a megújulást az egyház keretein belül képzeli el.

A reformáció Luther és Zwingli vezette mozgalma, amely csakhamar Európa számos országában teret nyer, 1529 óta nevezhető történeti hűséggel protestantizmusnak. Ebben az évben a speyeri birodalmi gyűlésen a reformáció hívei már nyíltan

kiállnak a többségnek a kisebbség lelkiismerete feletti uralma ellen. E mozgalmak tagjait a pápasággal szembeni tiltakozásuk miatt nevezik protestánsoknak.

A reformáció irányzatainak szétválása vezet a protestáns egyházak létrejöttéhez. Közülük a mai napig az evangélikus és a református egyház a legjelentősebb.” (részlet a kiállításból)

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap és a Reformáció Emlékbizottság támogatásával a Reformáció Emlékév keretében valósul meg.