Iratkozzon fel hírlevelünkre

Magyarország alaptörvénye - Конституция на Унгария

Magyarország alaptörvénye - Nemzeti hitvallás

 

Magyarország alaptörvényét 2011. április 25-én fogadta el a Parlament.
Hatályba lép: 2012. január 1-jén.

 

MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE

Isten, áldd meg a magyart!

NEMZETI HITVALLÁS

 

MI, A MAGYAR NEMZET TAGJAI, az új évezred kezdetén, felelősséggel minden magyarért, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette.

Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre.

Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira.

Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit.

Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét.

Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait.

Ígérjük, hogy megőrizzük az elmúlt évszázad viharaiban részekre szakadt nemzetünk szellemi és lelki egységét. A velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.

Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Felelősséget viselünk utódainkért, ezért anyagi, szellemi és természeti erőforrásaink gondos használatával védelmezzük az utánunk jövő nemzedékek életfeltételeit.

Hisszük, hogy nemzeti kultúránk gazdag hozzájárulás az európai egység sokszínűségéhez.

Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját, együttműködésre törekszünk a világ minden nemzetével.

Valljuk, hogy az emberi lét alapja az emberi méltóság.

Valljuk, hogy az egyéni szabadság csak másokkal együttműködve bontakozhat ki.

Valljuk, hogy együttélésünk legfontosabb keretei a család és a nemzet, összetartozásunk alapvető értékei a hűség, a hit és a szeretet.

Valljuk, hogy a közösség erejének és minden ember becsületének alapja a munka, az emberi szellem teljesítménye.

Valljuk az elesettek és a szegények megsegítésének kötelességét.

Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.

Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.

Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.

Nem ismerjük el történeti alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett felfüggesztését. Tagadjuk a magyar nemzet és polgárai ellen a nemzetiszocialista és kommunista diktatúrák uralma alatt elkövetett embertelen bűnök elévülését.

Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt, mert egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.

Egyetértünk az első szabad Országgyűlés képviselőivel, akik első határozatukban kimondták, hogy mai szabadságunk az 1956-os forradalmunkból sarjadt ki.

Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.

Valljuk, hogy a huszadik század erkölcsi megrendüléshez vezető évtizedei után múlhatatlanul szükségünk van a lelki és szellemi megújulásra.

Bízunk a közösen alakított jövőben, a fiatal nemzedékek elhivatottságában. Hisszük, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal és lelkierejükkel ismét naggyá teszik Magyarországot.

Alaptörvényünk jogrendünk alapja: szerződés a múlt, a jelen és a jövő magyarjai között. Élő keret, amely kifejezi a nemzet akaratát, azt a formát, amelyben élni szeretnénk.

Mi, Magyarország polgárai készen állunk arra, hogy országunk rendjét a nemzet együttműködésére alapítsuk. 

 

 

 

КОНСТИТУЦИЯ НА УНГАРИЯ

Боже, благослови унгарците!

НАЦИОНАЛНО ВЕРУЮ

 

НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА УНГАРСКАТА НАЦИЯ, в началото на новото хилядолетие, с отговорност за всеки унгарец, заявяваме следното:

Горди сме, че преди хиляда години нашият крал Свети Ищван положи на здрави основи унгарската държава и направи родината ни част от християнска Европа.

Гордеем се със своите предтечи, воювали за просъществуването, свободата и независимостта на нашата страна.

Гордеем се с великолепните духовни постижения на унгарците.

Гордеем се, че нашият народ векове наред в битки е бранил Европа и с таланта и усърдието си е увеличавал общите ценности.

Признаваме ролята на хритиянството за съхраняването на нацията.

Уважаваме различните религиозни традиции в нашата страна.

Обещаваме да пазим духовното и душевно единство на нацията ни, разкъсана на части във вихрите на изминалото столетие. Съжителстващите с нас националности са част от унгарската политическа общност и фактор на държавността.

Заявяваме готовност да се грижим и опазваме своето наследство, уникалния си език, унгарската култура, езиците и културата на националните малцинства в Унгария, ценностите, дадени ни от природата и сътворени от хората в Карпатския басейн. Носим отговорност за своите потомци, затова използвайки грижливо материалните, духовни и природни източници, ще защитаваме условията на живот на идните поколения.

Вярваме, че националната ни култура е богат принос за многообразието на европейското единство.

Уважаваме свободата и културата на другите народи, стремим се към сътрудничество с всички народи по света.

Изповядваме, че човешкото достойнство е основа на човешкото съществувание.
Изповядваме, че свободата на личността може да се разгърне само в сътрудничество с останалите.

Изповядваме, че най-важните рамки на съвместното ни съжителство са семейството и нацията, основни ценности на сплотеността ни са верността, вярата и обичта.

Изповядваме, че основата на силата на общността и на честта на всеки човек е трудът, постижението на човешкия дух.

Изповядваме задължението за подпомагане на безпомощните и бедните.

Изповядваме, че общата цел на граждани и държава е добрият живот, гарантирането на сигурността, реда, справедливостта, свободата.

Изповядваме, че власт на народа съществува само там, където държавата служи на гражданите си, и решава проблемите им справедливо, без злоупотреби и пристрастия.

Почитаме завоеванията на историческата ни конституция и Свещената корона, която олицетворява конституционния държавен континуитет на Унгария и единството на нацията.

Не признаваме суспендирането на историческата ни конституция, настъпило в резултат на чужди окупации. Отричаме давността за нечовешките престъпления срещу унгарската нация и нейните граждани, извършени по време на господството на националсоциалистическата и комунистическата диктатури.

Не признаваме комунистическата конституция от 1949 г., защото беше основа на тиранична власт, поради което я обявяваме за невалидна.

Съгласни сме с депутатите от първото свободно Народно събрание, които в първото си решение обявяват, че днешната ни свобода е плод на революцията от 1956.

Загубеното на 19 март 1944 г. право на държавно самоопределение считаме за възстановено от 2 май 1990 г. със сформирането на първото свободно избрано народно представителство. Този ден приемаме за начало на новата демокрация и конституционно устройство на нашата родина.

Изповядваме, че след десетилетията, довели до моралното сътресение на двадесети век, неминуемо ще се нуждаем от душевно и духовно обновление.

Уверени сме в изгражданото с общи усилия бъдеще, в призванието на младите поколения. Вярваме, че децата и внуците ни със своя талант, издържливост и душевна сила ще възстановят величието на Унгария.

Нашата конституция е основа на правовия ни ред – договор между унгарците от минало, настояще и бъдеще. Жива рамка, която изразява волята на нацията, формата, в която бихме желали да живеем.

Ние, гражданите на Унгария, сме готови да изградим устройството на страната си върху взаимодействието на нацията.

 

 

On April 18 2011 the Hungarian Parliament adopted Hungary's new Fundamental Law, which came into effect on 1 January 2012.

You can reach the New Fundamental Law of Hungary in English, French and German on this link: 

http://www.kormany.hu/en/news/the-new-fundamental-law-of-hungary

 

 

ESEMÉNYNAPTÁR


2020
6
Július
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

KIEMELT ESEMÉNYEK

Nincsenek események

ESEMÉNYEK

Nincsenek események

Hirdetések