Szent Naum halálának 1100. évfordulója

Április 23. hétfő, 17.30 óra

Szófia –A Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem 1-es terme

Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai c. könyv bemutatója (Tanulmánykötet Ohridi Szent Naum halálának 1100. évfordulója emlékére. Bolgár Kulturális Fórum, Budapest, 2011)

Szerkesztette: Doncsev Toso, Menyhárt Krisztina, H. Tóth Imre

Fordítás: Patricia Austin, Krumova Júlia, Menyhárt Krisztina

A kötetet prof. Anna-Marija Totomanova, prof. Elka Bakalova és prof. Hriszto Trendafilov mutatják be

A kötet megjelenését támogatták: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága,  Újbudai Bolgár Kisebbségi Önkormányzat – XI. kerület, XII. Kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat és a XIII. Kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat.

„A tudományos kutatás a legutóbbi időkig Szent Naumot főként térítőként és tanítóként, a pliszkai, majd az ohridi irodalmi iskola szervezőjeként tartotta számon, ám meglepő módon nevéhez egyetlen irodalmi alkotás sem fűződött. Több mint negyven évvel ezelőtt Sztefan Kozsuharov bolgár irodalomtörténész kutatásának köszönhetően derült ki, hogy Naum költőként is tevékenykedett, Szent András apostol dicséretére verset írt, amelynek akrosztichonja a következő szöveget rejti: „Krisztus első apostolát dicsőíti a szegény Naum". Feltételezhető, hogy a szerény tanítvány, a későbbi jeles tanító, több más anonim költemény szerzője is lehetett... A „Magyarország és a Balkán vallási és társadalmi kapcsolatai" című kötetben összesen 20 tanulmány kapott helyet, ezek egy része az „Ohridi Szent Naum magyarországi kultusza" című nemzetközi tanácskozáson elhangzott előadások átdolgozott tanulmányai, a másik fele pedig a témához kapcsolódó, korábban már közölt tudományos kutatás. (Doncsev Toso, előszó a kötethez)

A rendezvény szervezői a Szófiai Magyar Intézet és a Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem Szláv Filológia Tanszéke.