Irodalom: Doncsev Toso - X.29.

IRODALOMoktóber 29. | kedd| 18.00 óraSzófiai Magyar Intézet

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ DONCSEV TOSO ÍRÓVALLEGÚJABB, AZ ALKONY HARMATCSEPPJEI CÍMŰ KÖNYVE BOLGÁR KIADÁSÁNAK BEMUTATÓJA ALKALMÁBÓL (Literaturen Forum, 2019, ford. Nelli Dimova)

Az írót és könyvét Jordan Eftimov irodalomkritikus mutatja be. Moderál: Marin Georgiev.

 „Ez nem lehet, majd mondják: harmat csak hajnalban van.

Igen, de van ilyen harmat is..

De mi a harmat, számomra legalábbis: a természet egyik szintézise. Az egésznapos körforgás desztillált eredménye, a láthatatlan prés, amelyen átmegy az egész természet, az egész lét és mindannyiunk egész élete, tökéletes sűrítménye. Igen, ezeket a harmatcseppeket, annyi erőfeszítés, annyi év tapasztalatának eredményét látom én Doncsev Toso rövid írásaiban, amelyeket fölösleges műfajilag meghatározni – az emberi élet alkonyán kipréselt harmatcseppek. Vagy az alkonyat előtt.

És ahogyan az izzadságcseppek megjelennek erős fizikai megterhelés hatására, úgy jelennek meg ezek a harmatcseppek a szellemi munka eredményeként.  

Lehet, hogy ez a legjelentősebb dolog, amit az ember megtehet, mielőtt lehullik a nyaktiló.

És ki jön akkor segítségünkre?

Jönnek a szavak, a tapasztalat szülte kevésszavú mondatok. A Doncsevtoso-féle tapasztalatban felfedezni vélem a bolgár józanságot, a bolgár körültekintést, amely szerint háromszor mérj, és egyszer vágj: az apai örökséget. Ami nem az anyagiakban keresendő, hanem az erkölcsi értékekben, a tapasztalatokon alapuló életfilozófiában. Igen, a magasztosság gyökerei a földbe kapaszkodnak, mielőtt szellemiséggé válnának, és ez a lélek és az anyag párharcának és folytonosságának is legmagasabb és talán legtermészetesebb átalakulása.” (Marin Georgiev)

Doncsev Toso író, műfordító, szociológus, a Magyar Írószövetség tagja, 2014 óta a Bolgár Írószövetségé is. 1944-ben született Budapesten, tanulmányait Budapesten és Szófiába folytatta, doktori disszertációját a Bolgár Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetében védte meg 1984-ben, a Bolgár Országos Önkormányzat elnöke (1995-1998), a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke (1988-2000). 1991-ben létrehozta a Haemus kétnyelvű társadalmi és kulturális folyóiratot. A Szófiai Magyar Intézet igazgatója (2011-2014). Bolgár nyelven öt könyve jelent meg: Új idők bolgárai (2000), Ica néném elátkozott boldogsága (2008), Farkasüvöltés, kutyaugatás (2012), Okosan, avagy a boldogság öt szabálya (2013), A hétköznapi erényekről (2018). Fordításában öt bolgár regény látott magyarul napvilágot, valamint Jordan Jovkov A Női szív című regénye.

Nelli Dimova műfordítói munkásságának köszönhetően Kosztolányi Dezső,Grendel Lajos, Tóth Krisztina, Nagy Zoltán Mihály és Szabó Magda könyvei jelentek meg bolgár nyelven. Több magyar színdarabot játszanak bolgár színházak fordításában.