ЛИТЕРАТУРА / ЕТНОГРАФИЯ 26 април | четвъртък | 18.00 часа Унгарски културен институт

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА ЛАЙОШ ДЬОБРЬОШИ "Мисията на един унгарец на българска земя" (ИК "Арка"), превод Стефка Хрусанова, съставител Венета Янкова

С участието на: Венета Янкова, автор на идеята, ръководител на проекта, съставител и редактор на изданието, пастор д-р Ласло Гонда и Стефка Хрусанова (Централна библиотека на БАН)

Лайош Дьобрьоши (Комаром, 29. 08.1906 – Мишколц, 05.01.1992) е протестантски мисионер, работил в България през 30-те години на XX в. За местното население неговата дейност от първоначално религиозна се превръща в културна и просветителска. Изданието отразява непознати сведения за дейността на Дьобрьоши и съпругата му в Шумен и Шуменско. Подбрани са фрагменти от негови писма и отчети, които отразяват непосредствените му впечатления от местните хора и съдържат ценни неизвестни данни за живота на християни и мюсюлмани, както и – за техните контакти с унгарския пастор.

Доц. д.н.к. Венета Янкова е преподавател по фолклористика и етнология в Шуменския университет "Еп. Константин Преславски", магистър по българска филология и магистър по турска филология. Автор на над 100 статии и студии по фолклористика, етнология, история на културата и на няколко книги. Преподавател в Дебреценския университет, Унгария (2008-2012). Научни интереси: културна памет, историческа памет, идентичност, етнокултурни взаимодействия, интеркултурна комуникация, балкански култури и културни взаимодействия, балкански идентичности, традиции на етническите общности.

Стефка Хрусанова е превела от унгарски език книги на Ендре Кукорели, Ференц Молнар, Петер Зилахи, Дежьо Костолани, Антал Серб, Ласло Мартон, Имре Кертес, Ищван Вьорьош и др. Участва с преводи в двадесет антологии. Превежда и книги от английски и словенски език. През 2011 г. е удостоена с Орден за заслуги на Президента на Унгария. Работи в Централната библиотека на БАН.

Книгата се издава с помощта на Национален фонд "Култура" (Унгария), Мемориален комитет "500 години Реформация" (Унгария) и Унгарския културен институт при Посолството на Унгария в София

 

Книгата ще бъде представена и в Шумен - Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" - на 27 април от 18 часа.