Преподаване на чужди езици - Панелна дискусия с участието на преподаватели на различни чуждестранни езици - предизвикателства и техните решения

 

16.IV., 18.30 ч., Гьоте институт

 

СРЕЩА-РАЗГОВОР НА ТЕМА: КАК ДА ПРЕПОДАВАМЕ ЕЗИЦИ

С участието на: доц. д-р Ина Вишоградска и Едина Жолчак-Димитрова, преподаватели в специалност "Унгарска филология" (СУ)

 

По покана на EUNIC в настоящия културен панел ще вземат участие преподатели по чужди езици, които ще обменят опит със свои колеги и ще дискутират наболели проблеми и практики. Преподавателите ще работят заедно за разрешаване на предизвикателствата в образованието, прилагайки нови подходи и методи.