ЛИТЕРАТУРА 22 март | четвъртък | 17.00 часа Български културен център, ул. Веслец 13

КРЪГЛА МАСА "НА КАКВО НИ УЧИ ИСТОРИЯТА"

По повод 75-та годишнина от спасяването на българските евреи и почитане паметта на депортираните евреи от Тракия и Македония, както и по повод новото издание на книгата на Тошо Дончев "За делничните добродетели"

С УЧАСТИЕТО НА ПРОФ. ДИН ИЛИЯ ТОДЕВ, ДОЦ. Д-Р РУМЯНА ХРИСТИДИ, ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН ЕФТИМОВ, ТОНИ НИКОЛОВ, ВЛАДИМИР ПАУНОВСКИ, МИТКО НОВКОВ И ГОСТЪТ ОТ УНГАРИЯ – Д-Р ТОШО ДОНЧЕВ

Разговора ще води Марин Георгиев, поет, издател

"За събитията около спасяването на българските евреи и участниците в тях съществуват много публикации, но в същото време малко са анализите, които се занимават с въпроса защо в българското общество не се проявява типичният, делничният антисемитизъм, инстинктивната неприязън, заразила повечето балкански страни, с малки изключения дори и страните в цяла Европа; защо тя не попречва на резултатната работа на спасителите на еврейството в България. Спецификата на българската защита, която я прави изолиран случай и в европейско отношение, е симпатията на почти цялото българско общество към еврейските му сънародници.“ (из книгата на Тошо Дончев "За делничните добродетели", с подзаглавие: Опит за тълкуване на уникалното българско поведение по време на Холокоста)

Проявата се осъществява със съдействието на Организацията на евреите в България – Шалом