ЛИТЕРАТУРА 21 ноември | вторник | 18.00 ч. Унгарски културен институт

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СБОРНИКА С МАТЕРИАЛИ ОТ ПРЕВОДАЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, 2016 – "МЕСТА НА СРЕЩИ. ПРОЧИТИ НА УНГАРСКИ КНИГИ, ПРЕВЕДЕНИ НА БЪЛГАРСКИ", съставител Ласло Бедеч, Издателство Парадигма, 2017

Представя: Ласло Бедеч

"Присъствието на унгарската литература в България – въпреки значителната промяна на условията за подпомагане на преводната книга – е постоянно и силно благодарение както на самоотвержената и висококачествена работа на преводачите, така и на интереса на издателствата и читателите. Годишно на български излизат поне по четири-пет унгарски художествени произведения, обикновено най-добрите творби на най-добрите автори, но повечето книги попадат в празно пространство, защото имената на авторите и заглавията на книгите сами по себе си не са достатъчни”. Затова решихме, че има нужда от книга на български език, която да упътва интересуващите се, като предоставя на вниманието им кратки, писани специално за тях критически есета.

Като първа стъпка на 20-ти май 2016 г. организирахме в София една българо-унгарска конференция, в която участваха петнадесет изявени унгарски критици и български преводачи. Този сборник съдържа изнесените доклади, както и българските критически прочити на унгарските книги, преведени през последните години и публикувани на български език. Поканените литератори показват мястото на конкретна творба в творчеството на автора, в процесите, протичащи в унгарската литература, а понякога се спират и на успоредиците в световната литература; така стават обозрими контекстите и интерпретативните рамки на книгите, излезли на български." (Ласло Бедеч)