ЗА ДЕЦАТА: УНГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ

всяка събота на август от 10.00 часа

на ютюб-канала на Унгарския културен институт

Чете: Марина Кузманова

"Ела, малък приятелю, ела да четем заедно: не е ли животът на човека и животът на народите ни чудна книга като тази, която ние жадно прелистваме, за да открием своя образ - страница след страница, приказка след приказка. (Дьорд Арато, из предговора към книгата "Най-хубавите унгарски приказки", изд. "Отечество")

"Чудният елен"

"Миклош, кралският син"

"Сивият кон"

"Рошава мецана"

от сборника Най-хубавите унгарски приказки, Изд. Отечество, София, 1997, прев. от унг. Донка Нейчева и Индра Маркова