TASTE HUNGARY!

Antimassma ви кани на дегустация на пет унгарски вина от региона на Балатон на 26 юни т.г. от 19.00 ч. в Antimassma на ул. Шести септември 37.

Цената на човек е 10 лв.

Antimassma_Унгарска винена дегустация

 

Като винарски регион Балатон е може би най-комплексният от всички винарски региони в Унгария. Съществуват общи характеристики както от гледна точка на климата, така и на произвежданите тук вина, които са общовалидни, и все пак всеки има собствен облик и характер. Шестте винарски региона край Балатон съставляват един общ такъв на територия от повече от 9000 хектара: Бадачон, Балатонбоглар, Балатон-фелвидек, Балатонфюред-Чопак, Над-Шомло и Зала. Характерен за тях е италианският ризлинг, но се срещат и специфични видове като кекнелю (името му, „синя дръжка“, идва от синкаво-червеникавата дръжка на грозда) или юхфарк (името му, „овчарска опашка“, идва от дългия, цилиндричен грозд, напомнящ на овча опашка).

 

Околната среда на Балатон е подчертано благоприятна за лозовите насаждения. Като най-голямото езеро в Централна Европа Балатон предлага огромно количество отразена слънчева светлина, подходяща влажност и по-прохладни лета – създавайки по този начин специфичен мезоклимат. Басейнът на Балатон е ограден от хълмове: от Бакон, който го защитава на север от студените ветрове, и от хълмистите местности Зала и Шомод. Регионът е много разнообразен от геологическа гледна точка, в него се срещат в еднаква степен вулканични по произход, базалтови и варовикови почвени слоеве, както и льосови, кафяви гористи, червени гористи, доломитови или панонски песъчливи почви.