През април 2020 г. по идея на преводачката Стефка Хрусанова започнахме проект, който нарекохме "Преводачите четат".

С този проект Унгарският културен институт си поставя за цел да покаже многоликостта на унгарската художествена литература, но и нейните преводачи в България. Унгарската литература може би не е така популярна в България, както бихме желали, въпреки че в годините преди 1989 на български език са излизали много унгарски книги, предимно от класици като Дежьо Костолани, Жигмонд Мориц, Мор Йокаи, Калман Миксат, Ласло Немет и много други. След промените или по-скоро през последните двайсетина години в България годишно започнаха да излизат поне по десетина-петнайсет книги на предимно съвременни унгарски автори (Имре Кертес, Милан Фющ, Шандор Тар, Дьорд Драгоман, Балаж Дьоре, Имре Оравец, Ева Банки, Анна Киш и др.). И това е благодарение и на неуморния труд на преводачите!

 

Тема на първото четене беше: "Съвременна класика".

Антал Серб, Пътешественик и лунна светлина или Другото желание, превод от унгарски Стефка Хрусанова, чете Стефка Хрусанова. Книгата е издадена през 2006 г. от Издателство „Стигмати“.

Геза Чат, Опиум, превод от унгарски Мартин Христов, чете Станислав Кертиков. Второто, допълнено издание на сборника излезе през 2019 г. в Издателство „Ерго“.

Ищван Йоркен, Едноминутни новели, превод от унгарски Николай П. Бойков, четат Леонид Йовчев и Екатерина Стоянова. Книгата е издадена през 2012 г. от Издателство „Жанет 45“. Тук ще прозвучи нередактирана версия на част от новелите.

Магда Сабо, Улица „Каталин“, превод от унгарски Нели Димова, чете Нели Димова. Книгата е издадена през 2018 г. от Издателство „Колибри“.

Петер Надаш, Солта на живота, превод от унгарски Светла Кьосева, чете Светла Кьосева. Книгата ще бъде издадена от Издателство „Сонм“.

Силард Рубин, Младенци, превод от унгарски Адриана Петкова Пападопулос, чете Адриана Петкова. Книгата е издадена през 2014 г. от Издателство „Ерго“.

Фридеш Каринти, Пътуване около моя череп, превод от унгарски Юлия Крумова, чете Юлия Крумова. Книгата е издадена през 2007 г. от Издателство „Ерго“.

Шандор Чори, стихотворения, превод от унгарски Иванка Павлова, чете Иванка Павлова. Книгата със стихотворения в превод на Иванка Павлова и есета в превод на Лиляна Лесничкова „Добро утро, свят!“ е издадена през 2016 г. от Издателство „Гутенберг“.

 

  

Представиха се следните преводачи със следните произведения:

Иванка Павлова - Шандор Чори, стихотворения Иванка Павлова - Преводачите и в ютюб: https://www.youtube.com/watch?v=tm8Qqq0TK0U

Светла Кьосева - Петер Надаш, "Солта на живота" в ютюб https://www.youtube.com/watch?v=I1mmfa7r4UI

Стефка Хрусанова - Антал Серб: "Пътешественик и лунна светлина или Другото желание" Стефка Хрусанова - Преводачите и в ютюб: https://www.youtube.com/watch?v=MEQul8QX1yU

Юлия Крумова - Фридеш Каринти: "Пътуване около моя череп" в ютюб: https://www.youtube.com/watch?v=i2NobvB9QOY

Нели Димова - Магда Сабо: "Улица "Каталин" в ютюб: https://youtu.be/mkGrDk8ztzw

Адриана Петкова - Силард Рубин: "Младенци" Адриана Петкова - Преводачите и в ютюб: https://youtu.be/CFJtjajqwdA

Мартин Христов - Геза Чат: "Опиум" в ютюб: https://youtu.be/gijq_2zxv6Q

Николай П. Бойков - Ищван Йоркен: "Едноминутни новели" в ютюб: https://www.youtube.com/watch?v=DyVwFyokOGE&feature=youtu.be