Стипендиантски програми на Министерство на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария - краен срок за кандидатстване: 4,11 март 2020

 

Magyar nyelvi és magyarságismereti

Magyar nyelvi és hungarológiai

Műfordító (Szépirodalmi művek interkulturális interpretációja)

 

Условията за участие в конкурсите можете да прочетете на унгарски и английски език на сайта https://balassischolarship.kormany.hu :

 

Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés

(краен срок за кандидатстване: 11 март 2020)

на унгарски език:

https://balassischolarship.kormany.hu/magyar-nyelvi-es-magyarsagismereti-kepzes-palyazata-a-2020-2021-es-tanevre

на английски език:

https://balassischolarship.kormany.hu/hungarian-language-and-cultural-studies-2020-2021

 

Magyar nyelvi és hungarológiai képzés

(краен срок за кандидатстване: 4 март 2020)

на унгарски език:

https://balassischolarship.kormany.hu/magyar-nyelvi-es-hungarologiai-kepzes-osztondijpalyazata-a-2020-2021-es-tanevre

на английски език:

https://balassischolarship.kormany.hu/hungarian-language-and-hungarian-studies-2020-2021

 

Műfordító képzés

(краен срок за кандидатстване: 11 март 2020)

https://balassischolarship.kormany.hu/mufordito-kepzes-osztondijpalyazata-2020-2021