ЛИТЕРАТУРА 3 декември | вторник| 18.00 часа Унгарски културен институт

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БРОЙ 3/2019 НА БУРГАСКОТО СПИСАНИЕ "МОРЕ"

Представя: Йордан Ефтимов

В броя са включени творби от унгарските автори: Дежьо Костолани, Габор Гьоргеи, Кристиан Гречо, Виктор Хорват, Левенте Чендер, Ференц Молнар, Дьорд Драгоман, Дежьо Тандори, Дьорд Петри и Саболч Варади.

В броят гостуват още: Иван Теофилов, Руми Райк, Ваня Вълкова, Дилян Бенев, Дойчин Дойнов, Митко Новков, Деян Енев, Венелин Стойчев, Иван Кехлибарев, Даниела Кузманова, Мая Кисьова, Марин Георгиев и др.

Редактори на броя: Росен Друмев и Иван Сухиванов

Списание за литература "Море" е издание на Община Бургас.

Броят излиза с финансовата подкрепа  на Програма PublishingHungaryпри Министерството на външните работи и външноикономическите връзки на Унгария.