КОНФЕРЕНЦИЯ 16 май |четвъртък |10.00 часа Унгарски културен институт

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ "100 ГОДИНИ АЛЕКСАНДЪР ГЕРОВ"

Водещи: проф. Божидар Кунчев и доц. Пламен Дойнов

Конференцията е посветена на 100-годишнината на Александър Геров (1919–1997), превеждан на всички европейски езици, между тях ина унгарски език. Нейната  цел е да бъде постигнат цялостният образ на големия поет. На фокус ще бъдат поставени както особености на поетиката, отделни книги и стихотворения, доминиращи теми и идеи в творчеството на А. Геров, така и спецификата на неговото езиково поведение, търсенията му в други жанрове извън лириката, изпитанията на конкретното му съществуване като човек и поет, сложните избори, пред които е бил изправен.

Организатори: Департамент „Нова българистика“ на НБУ и Унгарски културен институт

Програма на конференцията: в прикачения файл!