ИЗЛОЖБА 8 май |сряда |18.00 часа Унгарски културен институт

ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА НА МЛАДИ ДИЗАЙНЕРИ ОТ СДРУЖЕНИЕТО "СТУДИО НА МЛАДИТЕ ПРИЛОЖНИЦИ" (FISE)

С участието на: Роберт Машер, Тибор Краниц, Ева Даниела Кош, Жофия Пап, Андреа Бузаш, Марта Канич, Каталин Рита Бано, Аннамария Чизмадия, членове на FISE

Откриват: Анжело Красини, представител на Съюза на българските художници и Роберт Машер, председател на Сдружение "Студио на младите приложници"

Сдружението „Студио на младите приложници” (FISE) е независима професионална организация, която от 1982 г. подпомага професионалния старт и изява на артистите-приложници. Младите проектанти, излезли от Университета за приложно изкуство, основават Сдружението, за да имат общност, където професионалното им развитие да протича в приятелска среда. Понастоящем повече от 300 творци са организирани в секции, сдружението с идеална цел се управлява от ръководство и председател, избрани от общо събрание.Сдружението поддържа добри връзки с художествени партньорски организации и с Община Будапеща. Годишно се организират 14-16 изложби, на които членовете му могат да се представят пред специализираната и по-широката публика. Сдружението приема и покани от чужбина, организират се специализации, но Галерия „FISE” също посреща гостуващи изложби. Редовно се организират и професионални програми. Сдружението разполага с Творчески дом в Матрановак, област Ноград, където редовно се провеждат специализирани уъркшопове, а изготвените творби се представят в местната галерия „Амбитуш”, собственост на Сдружението.

Повече за дейността на FISE можете научите на сайта: www.fise.hu.

Проявата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ (Унгария).

Изложбата ще продължи до 7 юни 2019 г.