През 2019 г. се навършват 575 години от "Паметната битка на народите" при гр. Варна.  Това събитие е едно от най-важните за Европейския Югоизток и предопределя за векове наред съдбата на балканските народи. Във връзка с годишнината, Парк-музей на бойната дружба 1444 г. „Владислав Варненчик“ организира международна научна конференция "Походите на Владислав Варненчик (1443 – 1444 г.) в контекста на историята на Централна и Югоизточна Европа".

Конференцията ще се състои на 10 и 11 ноември 2019 г. в Парк-музей на бойната дружба 1444 „Владислав Варненчик“ в гр. Варна. Материалите от конференцията ще се публикуват в тематичен двуезичен сборник.

 

Работните езици на конференцията са български и английски.

 

До 30.06.2019 г. на адрес vl.varnenczik@abv.bgсе приемат електронни заявки за участие с до 15 минутни доклади (в указания по-долу формат) от специалисти в сферата на историята, военната история, археологията, балканистиката, дипломацията, изкуствознанието, политологията, културната антропология, културологията, музейната педагогика и др.

 

Можете да кандидатствате и самостоятелно, и като колектив. Научното жури ще се свърже с одобрените за участие до 19.07.2019 г. Програмата за конференцията ще бъде публикувана след утвърждаване на списъка с участниците. Окончателният текст на доклада трябва да бъде изпратен по имейл до 30.09.2019 г.

 

Заявката за участие трябва да съдържа

-          Име и организация на участника

-          Кратко представяне на участника (до 50 думи), включително сфера на интереси и постижения

-          Заглавие на доклада

-          Резюме (до 3 600 знака)

-          Специфични изисквания към техническото оборудване (ако има)

 

Конференцията е без такса за участие. Участниците организират сами пътните и настаняването си за своя сметка.