ТЕАТЪР 18-25 февруари Нов български университет – жк. Овча купел, бул. Монтевидео 21

КОНКУРС ЗА НОВА ПИЕСА 2019

Тема на конкурса: Тайните

В рамките на девет месеца участниците в конкурса, които изпратиха своите творби, имаха възможност да създадат текст, който да участва в следващите етапи. Журито в състав проф. Виолета Дечева, д.н. (председател), гл.ас. д-р Владимир Маринов, гл. ас. д-р Георги Гочев, проф. Михаил Неделчев, доц. Пламен Дойнов, д.н., проф. д-р Светла Христова и доц. Снежина Петрова номинира най-добрите от тях. Отличените автори са поканени за участие в Лаборатория за пиеси, ръководена от големия актьор Валентин Ганев и с участието на унгарския драматург Жолт Пожгаи. Първият водещ на Лабораторията за пиеси през 2017 г. беше драматургът Боян Папазов. През 2018-а водещ беше режисьорът Явор Гърдев.

Лабораторията за пиеси ще се проведе през последната седмица на февруари, когато авторите ще работят върху своите произведения и ще оформят техните окончателни варианти.

Измежду участниците във втория етап журито ще определи носителя на годишната награда. Името му ще бъде обявено в края на март след Международния ден на театъра. Авторът на наградената творба ще получи диплом и парична награда от ректора на НБУ и правото на сценична реализация. А всички произведения, създадени по време на Лабораторията, ще намерят място в сборника „Пиеси за тайните“, който ще бъде отпечатан от Нов български университет.

Третото издание на конкурса се провежда с подкрепата на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ.

Унгарското участие се осъществява със съдействието на Унгарския културен институт и с помощта на Програма PublishingHungaryпри Министерството на външнитеи външноикономическите връзки на Унгария.